:

Vad gör GUSP?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör GUSP?
 2. Vad är Unionen opinion?
 3. Varför kom EU till?
 4. Hur har EU påverkat världen?
 5. Vilka unioner finns det?
 6. Vilka frågor driver Unionen?
 7. Var ingår Unionen?

Vad gör GUSP?

Gusp är ett mellanstatligt samarbete där alla frågor som rör EU:s utrikes- och säkerhetspolitik behandlas. Europeiska unionens råd ansvarar för utformandet av Gusp. Genomförandet sker under ledning av den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik och medlemsstaterna.

Vad är Unionen opinion?

Unionen är en organisation vars främsta syfte är att driva frågor för att privatanställda tjänstemän ska få ett tryggare och mer utvecklande arbetsliv. Här har vi samlat tankar och åsikter i aktuella frågor.

Varför kom EU till?

Den första byggstenen till dagens EU lades 1952, då Europeiska kol- och stålgemenskapen bildades. I sviterna efter andra världskriget skapade Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Luxemburg och Tyskland en gemensam marknad för kol och stål. Syftet var att hejda kapprustning och nya krig mellan länderna.

Hur har EU påverkat världen?

EU har som mål att bidra till att minska fattigdomen och främja ekonomisk, hållbar och demokratisk utveckling i omvärlden. För att nå större effekt samordnar EU-länderna sina insatser, till exempel biståndsprojekt. EU:s bistånd finansieras av EU-länderna.

Vilka unioner finns det?

Innehåll

 • 1 Realunion och personalunion.
 • 2 Federation och konfederation.
 • 3 Mellanstatliga unioner.
 • 4 Union i motsats till enhetsstat.
 • 5 Symmetriska och asymmetriska unioner.
 • 6 Unioner under feodala förhållanden.
 • 7 Se även.
 • 8 Källor.

Vilka frågor driver Unionen?

Som Sveriges största fackförbund i det privata arbetslivet har vi en styrkeposition utöver det vanliga. Den använder vi till att driva frågor om till exempel tjänstemännens löner och villkor, rätten till kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid. En styrka för Unionen är att vi är partipolitiskt obundna.

Var ingår Unionen?

Det är oavsett befattning, utbildning eller lön. Unionen är ett fackförbund där alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlemmar. Utöver våra yrkesverksamma medlemmar välkomnar Unionen även egenföretagare och studenter. Det är oavsett befattning, utbildning eller lön.