:

Vad skrev man kilskrift på?

Innehållsförteckning:

  1. Vad skrev man kilskrift på?
  2. Vilka använde kilskrift?
  3. Vad heter Sumerernas skrift?
  4. Hur såg Walter Ong på skriftens uppkomst?
  5. Hur sumererna tillverkade sin kilskrift?

Vad skrev man kilskrift på?

Kilskrift kallas den ord- och stavelseskrift som var det vanligaste skriftsystemet i Främre Orienten under perioden från cirka 3200 f.Kr. till cirka 75 e.Kr och som skrevs med kilformade tecken, oftast på lertavlor.

Vilka använde kilskrift?

Kilskrift är ett skriftsystem som först utvecklades av sumererna i Mesopotamien någon gång mellan f. Kr. Det anses vara en av sumerernas viktigaste innovationer och den allra viktigaste som härstammar den sumeriska staden Uruk, i vilken kilskriften möjligen uppstod omkring ca 3200 f. Kr.

Vad heter Sumerernas skrift?

Sumeriskan var ett av de första språken för vilket ett skriftspråk utvecklades; sumerisk kilskrift utvecklades från omkring 3200 f.Kr. Perioden av skriftlig tradition på sumeriska omfattar omkring 3000 år.

Hur såg Walter Ong på skriftens uppkomst?

Walter Ong pekar i sin bok ut ytterligare skillnader mellan talspråklig och skriftspråklig kultur. I det talspråkliga samhället måste kunskaper vidareförmedlas genom rytmiska, formelartade uttryck som är lätta att minnas. Lagar kan till exempel vara utformade som dikter som reciteras.

Hur sumererna tillverkade sin kilskrift?

Från början ristade skrivarna in bilder i leran, men ganska snart förenklades bilderna. De övergick till att bli ett mönster av pilar och streck. Skrivaren skar till en träpinne eller ett vassrör så att denna ”penna” i ena ändan såg ut som en kil. Bilderna blev till ett mönster av kilformade tecken.