:

Hur begravde man folk på vikingatiden?

Innehållsförteckning:

  1. Hur begravde man folk på vikingatiden?
  2. Hur utrotades vikingarna?
  3. Hur slutade vikingatiden?
  4. Var vikingatiden präglad av?
  5. Vad trodde man på under vikingatiden?
  6. Varför reste vikingarna?
  7. När slutade vikingatiden i Sverige?
  8. Hur trodde man att världen såg ut på vikingatiden?

Hur begravde man folk på vikingatiden?

Över det lades en hög av jord med mycket sten i. Ofta placerades en kantring av sten runt graven. I flera av gravhögarna har man också hittat sekundärgravar, gravsättningar gjorda senare. Bland gravgåvorna finns vackra saker som skulle visa den dödes anseende och ställning.

Hur utrotades vikingarna?

Man brukar säga att vikingatiden tog slut i och med Slaget vid Hastings i England år 1066.

Hur slutade vikingatiden?

Vikingarna kom att styra i Norden i 300 år, fram till mordet på kung Harald Hardråde. Hans död vid slaget vid Stamford Bridge 1066 markerar slutet på vikingatiden.

Var vikingatiden präglad av?

Under 1800-talet fick vikingen bli bärare av den tidens romantiska nationalism och den bilden har fastnat fram till idag. Vår syn på vikingarna är i hög grad präglad av det sena 1800-talets hornprydda våldsamma hjälte. Här fanns inte någon plats för mäktiga kvinnor, eller strävsamma bönder och driftiga handelsmän.

Vad trodde man på under vikingatiden?

Vikingarna trodde på många olika gudar och gudinnor. Gudarna var, trots sin gudomlighet, ungefär som människor med både goda och dåliga egenskaper. De främsta gudarna hette Odin, Tor och Frej. Odin, som var krigets och visdomens gud, hade stora magiska krafter.

Varför reste vikingarna?

Under vikingatiden gav sig många nordbor ut på långa sjöfärder för att plundra, driva handel och kolonisera nya områden. Varuutbytet hade pågått långt innan dess, men det som hände i början av 800-talet var att de politiska förutsättningarna förändrades och gjorde det möjligt för nordborna att breda ut sig.

När slutade vikingatiden i Sverige?

År 793 anföll danska vikingar ett kloster i Lindisfarne i nordöstra England. Därmed inleddes en period som inom svensk historieskrivning brukar kallas för vikingatiden, ca e.Kr.

Hur trodde man att världen såg ut på vikingatiden?

Vikingarna trodde att kosmos hölls samman av ett jättelikt träd, asken Yggdrasil (vilket betyder ”skräckhästen”). I trädets grenar fanns olika världar: Gudarnas hem Asgård, människornas värld Midgård, dödsriket Hel och oknyttens rike Utgård.