:

Vad skiljer vattenkraftverk från varandra?

Innehållsförteckning:

  1. Vad skiljer vattenkraftverk från varandra?
  2. Vilka länder använder sig mest av vattenkraft?
  3. Vad finns det för olika varianter av vattenkraft?
  4. Hur uppfanns vattenkraft?
  5. Varför vattenkraft?

Vad skiljer vattenkraftverk från varandra?

Ett vattenkraftverk har en damm som fångar upp vattnet i en älv eller å och lagrar det (lagrad lägesenergi). När kraftverket körs öppnas luckor i dammen. Vatten leds ned i tunnlar till en turbin med skovelformade blad som snurrar runt av vattnets kraft. En generator är kopplad till turbinen.

Vilka länder använder sig mest av vattenkraft?

Kanada är världens största producent av vattenkraft. 331 TWh producerades 2001. Sverige ligger på tionde plats med 79 TWh.

Vad finns det för olika varianter av vattenkraft?

Vatten som strömmar genom en turbin driver i sin tur en generator som alstrar elektricitet. Det finns lite olika variantervattenkraftverk. Dels kan man ha turbiner som nyttjar tillfälliga vattenströmmar. Ett exempel på detta är vattenkraftverk som ligger utmed forsar med smältvatten från fjällen.

Hur uppfanns vattenkraft?

Vattenkraftens historia är lång – över 2000 år. Det var i Kina och Sydamerika som man först använde vattenhjul för att mala säd. 1830 uppfanns den första vattenturbinen i Frankrike som vattnet leds in och ut ur men det var först i slutet av 1800-talet som vattenkraften fick sitt uppsving.

Varför vattenkraft?

Den är även förnybar, vilket gör att den inte sliter på några resurser. Dessutom går det att lagra energi i form av vattenmagasin, vilket gör att vi har el även på vintern när vi behöver den som bäst. – Vattenkraften är reglerbar, så vi kan producera el precis när det behövs.