:

Hur uppstod kolera?

Innehållsförteckning:

  1. Hur uppstod kolera?
  2. Hur farligt är kolera?
  3. Hur många drabbades av kolera?
  4. När kom den första koleran i Sverige?
  5. Varför är kolera smittsam?
  6. När började kolera sprida sig i Indien?

Hur uppstod kolera?

Kolera har sitt ursprung runt Ganges, och spred sig ibland över andra delar av Indien. Den första nedskrivna instansen av kolera nedtecknades i en indisk sjukjournal 1563. Sjukdomen var känd i Europa, men man trodde att den var en uteslutande tropisk sjukdom som inte kunde spridas norrut och västerut.

Hur farligt är kolera?

Kolera är en smittsam mag-tarmsjukdom som orsakas av bakterier (Vibrio cholerae) och sprids via förorenat dricksvatten eller mat. En smittad person utsöndrar bakterier med avföringen, och om avföringen på något sätt kommer i kontakt med dricksvatten, kan andra personer smittas.

Hur många drabbades av kolera?

Under 1800-talet dog minst 100 miljoner människor av kolera. Även Sverige drabbades - sjukdomen kom hit första gången 1834. Under de närmaste 40 åren dog cirka 37 000 personer av kolera.

När kom den första koleran i Sverige?

Som en följd av den kraftiga urbaniseringen var Sverige hårt drabbat av kolera under 1800-talet. De första fallen av kolera i Sverige visade sig i juli 1834 och i augusti samma år bröt den första epidemin ut i Göteborg och i Stockholm. Koleran återkom åren 1850, 1852, 1853, 1855, 1857, 18.

Varför är kolera smittsam?

Kolera är en smittsam tarmsjukdom som orsakas av bakterien Vibrio cholerae via ett exotoxin.

När började kolera sprida sig i Indien?

Kolera har sitt ursprung runt Ganges, och spred sig ibland över andra delar av Indien. Den första nedskrivna instansen av kolera nedtecknades i en indisk sjukjournal 1563.