:

Vad har vi för styrelseskick i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Vad har vi för styrelseskick i Sverige?
  2. Hur styrs landet Hur ser politiken ut?
  3. Hur sker privatisering?
  4. Var i samhället finns makten?
  5. Vem bestämmer i landstinget?

Vad har vi för styrelseskick i Sverige?

Parlamentarism EnhetsstatRepresentativ demokratiKonstitutionell monarkiArvmonarki Sverige/Statsskick

Hur styrs landet Hur ser politiken ut?

Sverige är en konstitutionell monarki där den politiska makten ligger hos det folkvalda parlamentet, riksdagen. Regeringen utses av riksdagen och är beroende av dess stöd. Detta statsskick, parlamentarism, har varit i funktion sedan 1917 men grundlagsfästes först i 1974 års regeringsform.

Hur sker privatisering?

Process. Privatiseringen av en viss verksamhet kan ske på olika sätt men i regel innebär det att regeringen överför en viss bransch till privata, vinstorienterade företag. Ofta föregås en privatisering av att verksamheten bolagiseras. Ett sådant statligt bolag skapades till exempel med Telia respektive Vattenfall AB.

Var i samhället finns makten?

Att dela makten mellan flera olika personer, grupper och intressen är viktigt i en demokrati. Det är odemokratiskt och farligt om all makt i samhället samlas hos en eller några få personer. Det är grunden för diktaturer. Den här texten handlar om medier, företag, domstolar och det civila samhället i Sverige.

Vem bestämmer i landstinget?

Förtroendevalda (politiker) och fritidspolitiker Regionerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade regionfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom regionstyrelser, i olika nämnder och utskott. Det finns knappt 4 600 förtroendevalda i landets 21 regioner.