:

Vad hände med djuren i Tjernobyl?

Innehållsförteckning:

  1. Vad hände med djuren i Tjernobyl?
  2. Varför exploderade Chernobyl?
  3. Hur påverkar radioaktivitet djur?
  4. Vad händer om djur får i sig radioaktiva ämnen?
  5. Vad är radioaktiviteten i Sverige?

Vad hände med djuren i Tjernobyl?

Efter Tjernobyl-olyckan 1986 såg man en tydlig nedgång i antalet djur som levde i området runt kärnkraftverket, på grund av den höga radioaktiviteten. Men en ny studie från University of Portsmouth har visat att älg, rådjur, kronhjort, vildsvin och varg har återhämtat sig och nu är fler än före olyckan.

Varför exploderade Chernobyl?

Tre orsaker. Katastrofen kan sammanfattningsvis sägas ha tre orsaker: Ett mänskligt felande när personal stängde av säkerhetssystemen och ignorerade rutinerna för testet. Reaktorn var felkonstruerad, istället för att stoppa reaktionen orsakade grafiten på kontrollstavarna en förödande härdsmälta.

Hur påverkar radioaktivitet djur?

Fåglar i Tjernobyl har visat sig ha betydligt mindre hjärnor, träden växer långsammare, det finns färre spindlar och insekter och jaktvillebråd som skjutits så långt bort som i Tyskland visar sig ha farligt höga halter av radioaktivitet.

Vad händer om djur får i sig radioaktiva ämnen?

Kött- och mejeriprodukter förorenas när radioaktiva ämnen hamnar på foder och bete som sedan äts av djuren. Det innebär att renar och vilda djur också får i sig radioaktiva ämnen genom födan.

Vad är radioaktiviteten i Sverige?

På grund av nedfallet från olyckan hamnade radioaktivt cesium (cesium-137) i marker och vatten i vissa områden i Sverige. Än idag hittar man cesium i vildsvinskött, renkött, annat vilt, insjöfisk och svamp. I Sverige är risken för hälsan på grund av cesium i maten liten.