:

Hur fungerar vårdcentraler?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar vårdcentraler?
  2. Vad händer efter utskrivning?
  3. Vad gäller när en patient skrivs ut?
  4. Vem styr primärvården?
  5. Vem driver Närhälsan?

Hur fungerar vårdcentraler?

Vårdcentralen, som ibland kallas husläkarmottagningen, tar emot både vuxna och barn. Om du snabbt behöver få vård brukar det gå att ordna så att du får träffa en läkare eller sjuksköterska samma dag. Du väljer själv vilken vårdcentral du ska gå till, det behöver inte vara den mottagning som ligger närmast ditt hem.

Vad händer efter utskrivning?

Inskrivning När du blir inlagd på sjukhuset gör personalen bedömningen om du kommer behöva vård- och omsorgsinsatser efter utskrivningen från sjukhuset. I så fall skickas ett inskrivningsmeddelande till berörda, exempelvis till den vårdcentral där du är listad och till kommunen där du är folkbokförd.

Vad gäller när en patient skrivs ut?

Inför utskrivning från sjukhuset Informationen ska innehålla namn och kontaktuppgifter till din fasta vårdkontakt. Du ska också få med dig en lista på vilka läkemedel du ska ta och på de eventuella hjälpmedel du behöver i hemmet. Du ska känna dig trygg och säker i hemmet!

Vem styr primärvården?

Landstingen styr primärvården genom att besluta om vilka tjänster som ska ingå i primärvården och om vilka krav och villkor som ska ställas på leverantörer av primärvård, samt hur dessa ska ersättas. Leverantörer som uppfyller ett landstings krav har rätt att etablera sig i det landstinget med offentlig ersättning.

Vem driver Närhälsan?

Vårdcentralernas topp 10 I Västra Götaland finns över 200 vårdcentraler varav drygt hälften drivs av Västra Götalandsregionen i förvaltningen Närhälsans regi. Resterande vårdcentraler drivs privat och som invånare i Västra Götaland är man fri att välja vilken godkänd vårdcentral manvill.