:

Hur var det att leva på stenåldern?

Innehållsförteckning:

  1. Hur var det att leva på stenåldern?
  2. Vad lekte man på stenåldern?
  3. Var bodde man på stenåldern?
  4. Hur lagade man mat på Jägarstenåldern?
  5. Hur länge levde man på stenåldern?
  6. Vad lekte man på bronsåldern?

Hur var det att leva på stenåldern?

Under den äldre stenåldern (jägarstenåldern) levde människorna i mindre grupper eller stammar och livnärde sig som jägare, och framförallt som samlare. Små grupper vandrade mellan olika lokala platser i landskapet där man letade föda. Befolkningen var glest utspridd över vidsträckta områden.

Vad lekte man på stenåldern?

Kanoterna utgjordes av urholkade stockar, så kallade stockbåtar, som också användes vid fiske och jakt. Det är väldigt svårt att bevisa hur och med vad barnen lektestenåldern. Att man lekte är det nog ingen som betvivlar. Lek är ofta en övning inför vuxenlivets uppgifter och uppmuntras av föräldrar i alla kulturer.

Var bodde man på stenåldern?

De flesta av stenålderns människor här uppe i norr var säsongsboende – man flyttade mellan olika boplatser när årstiderna växlade för att få ut det bästa av naturen. Man rörde sig över stora områden.

Hur lagade man mat på Jägarstenåldern?

Hur lagade man mat? Man hade inga kastruller och man hade inget bröd. Inte heller hade man några mjölkprodukter som ost eller smör. Ett sätt att laga mat var att grilla maten över öppen eld.

Hur länge levde man på stenåldern?

Fram tills för ungefär 30 000 år sen var livslängden rent ut sagt värdelös och väldigt få blev mer än 30 år gamla. De jägar och samlarfolk som finns idag eller som fanns fram tills början av förra århundradet lever eller levde inte heller särskilt länge.

Vad lekte man på bronsåldern?

I många gravar har man också hittat spelpjäser och spelbräden, att spela spel verkar ha varit populärt under järnåldern. Man spelade både tärning och med pjäser. Spelpjäserna kunde vara av ben, horn, tänder, trä, glas eller bärnsten. Ett vanligt brädspel var Hnefatafl.