:

Var kommer clownen ifrån?

Innehållsförteckning:

  1. Var kommer clownen ifrån?
  2. Vad betyder ordet cirkus?
  3. Vad menas med att man är en clown?
  4. Har pyloner?
  5. Hur mycket tjänar en sjukhus clown?
  6. Hur utbildar man sig till clown?

Var kommer clownen ifrån?

Clownen som vi känner den i dag har sina rötter i italiensk maskkomedi från 1500-talet. Clownliknande figurer har varit kända i flera årtusenden. Vi vet från inskriptioner och fynd av statyer att pygméer, så kallade dangas, underhöll faraonerna med clowner i forntidens Egypten omkring 2500 år f Kr.

Vad betyder ordet cirkus?

Cirkus är en nöjes- och konstform med tonvikt på förevisning av akrobater, jonglörer, luftartister, clowner och andra cirkusartister samt dresserade djur.

Vad menas med att man är en clown?

En clown (eng. clowne, cloine, cloyne bonnig, klumpig person, tölp; inlån från Skandinavien), pajas är en typ av komisk artist som använder metoder som mim och slapstick för att roa publiken. Clowner är kända från England på 1500-talet.

Har pyloner?

I modern arkitektur används pylon som beteckning på ett högt torn eller en bärande pelare. Ett exempel på svenska byggnadsverk där pylon har använts som ett arkitektoniskt inslag är Högakustenbron över Ångermanälven mellan Kramfors och Härnösands kommuner.

Hur mycket tjänar en sjukhus clown?

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för clown....Löneskillnader mellan män och kvinnor.

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201733 500 kronor30 300 kronor
201838 500 kronor0 kronor
201930 100 kronor0 kronor
202034 100 kronor42 500 kronor

Hur utbildar man sig till clown?

"Du anställs som sjukhusclown och börjar tjänsten med att gå en särskild clownutbildning (där du får lära dig clownteknik, etik, hygien mm) som arbetsgivaren står för. Du får lön under utbildningstiden och utbildningens innehåll bestäms av arbetsgivaren.