:

Var tredje svensk uppger sig ha en destruktiv chef?

Innehållsförteckning:

  1. Var tredje svensk uppger sig ha en destruktiv chef?
  2. Hur ser du på ditt senaste år inom företaget?
  3. Vad är ett medarbetarsamtal?
  4. Vad är Resultatsamtal?
  5. Hur ser du på det senaste året Hur har du lyckats med ditt arbete?
  6. Är medarbetarsamtal obligatoriska?

Var tredje svensk uppger sig ha en destruktiv chef?

Har du en dålig chef? Då är du inte ensam. Över 36 procent av svenskarna uppger att de utsätts för destruktivt ledarskap ”ofta eller alltid”, visar forskning från Umeå universitet.

Hur ser du på ditt senaste år inom företaget?

Se utvecklingssamtalet som ett sätt att berätta för din chef om dina intressen och möjligheter. Våga ta upp det som är viktigt för dig. Ni bör tala om aktuella arbetsuppgifter, arbetssituation, utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling . Både dina och företagets behov ska styra vilken typ av utveckling du bör ha.

Vad är ett medarbetarsamtal?

För medarbetaren är samtalet ett tillfälle att uttrycka sina tankar, idéer och önskemål om samarbetsklimatet, arbetsmiljön, kompetensutveckling, arbetsuppgifter och relationen till kollegor och chef. Här finns möjlighet att prata igenom hur arbetssituationen känns just nu och vad man skulle vilja göra i framtiden.

Vad är Resultatsamtal?

I resultatsamtalet sker en uppföljning av uppnådda resultat och bidrag till verksamhetsutveckling så att kopplingen till lön kan göras.

Hur ser du på det senaste året Hur har du lyckats med ditt arbete?

Fundera på hur det gångna året har varit, hur det är nu och vad du vill ska hända sedan. Gör anteckningar att ha med som stöd under samtalet. Se också över vad ni kom överens om på det förra utvecklingssamtalet.

Är medarbetarsamtal obligatoriska?

Medarbetarsamtal är obligatoriskt för chef och medarbetare och chefen ansvarar för att de genomförs.