:

Har förståndshandikappade rösträtt?

Innehållsförteckning:

  1. Har förståndshandikappade rösträtt?
  2. Vem uppfann sång?
  3. Har funktionshindrade rösträtt?
  4. Får dömda rösta i Sverige?
  5. Får mentalt handikappade rösta?
  6. Hur såg man på funktionsnedsättning förr i Sverige?

Har förståndshandikappade rösträtt?

I riksdagsval avskaffades detta 1921, i kommunala val och landstingsval år 1945. Omyndighetsstrecket innebar att personer som var omyndigförklarade, på grund av till exempel förståndshandikapp eller psykisk sjukdom , förlorade rösträtten.

Vem uppfann sång?

Den äldsta kända noterade sången, vilket även är det äldsta noterade musikstycket, är en sumerisk hymn från före 800-talet f.Kr. I Grekland var det vanligt att texter, som poesi, inte lästes utan sjöngs.

Har funktionshindrade rösträtt?

1945 beslutades att alla som var omhändertagna av fattigvården skulle få rösträtt. Men det var först 1989 som alla svenska medborgare fick rösträtt, då omyndighetsförklaringen avskaffades.

Får dömda rösta i Sverige?

Kravet på genomförd värnplikt för rösträtt för män togs bort 1922, och fängelseinterner erhöll rösträtt 1937. 1945 utsträcktes rösträtten till dem som fick understöd från fattigvård (dåtidens socialbidrag) och till dem som befann sig i personligt konkurstillstånd.

Får mentalt handikappade rösta?

1989 togs begreppet omyndig bort och då fick alla som varit fråntagna sin myndighet rösta, det vill säga även psykiskt handikappade och utvecklingsstörda. 1976 fick utländska medborgare bosatta i Sverige rätten att rösta i lokala val.

Hur såg man på funktionsnedsättning förr i Sverige?

Förr i tiden ansåg man att människor med funktionsnedsättningar inte var som andra människor. Man trodde att funktionsnedsättningar var Guds straff. Eller att det var föräldrarnas eget fel att de hade fått ett barn med funktionsnedsättning. De fick inte bestämma något om sitt eget liv.