:

Vilken dag är första dagen i veckan?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken dag är första dagen i veckan?
  2. Vilka dagar räknas som vardagar?
  3. Vad är en vecka?
  4. Vad är det för vecka i dag?
  5. Är vardagar?
  6. Vad räknas som veckodag?

Vilken dag är första dagen i veckan?

Som standard definieras arbetsveckan som måndag till fredag med en arbetsdag mellan 09.00 och 17.00. Första dagen i veckan är söndag.

Vilka dagar räknas som vardagar?

Är det måndag–fredag eller måndag–lördag? Svar: Eftersom många, men inte alla, är lediga under hela lördagen och söndagen, kan det vara oklart vad som menas med vardag och helgdag. De flesta är eniga om att helgfria måndagar till fredagar räknas som vardag, men det råder större osäkerhet om lördagen.

Vad är en vecka?

En vecka är en sammanhängande följd av sju dygn. Veckan kan ses som en självständig kalender som löper jämsides med mån- och sol-baserade kalendrar.

Vad är det för vecka i dag?

Idag är det vecka Vecka 22 börjar måndagen den 1:a juni och sista dagen som har veckonumret 22 är söndagen den 7:e juni.

Är vardagar?

Veckodag, som inte är sön- eller helgdag, kallas på svenska vardag. Ett äldre ord för vardag är söckendag som ursprungligen betydde dag, då man kunde söka någon inför rätta. De fem första dagarna (måndag till fredag) räknas normalt som vardagar.

Vad räknas som veckodag?

Nej, veckodagarna är alla sju dagarna, eller dygnen, i en vecka. Måndag till fredag räknas normalt som vardagar. Hur man räknar lördag varierar. Ibland används ordet veckodag som synonym till vardag.