:

Hur löser man linjära ekvationer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur löser man linjära ekvationer?
 2. Hur löser man en ekvation Algebraiskt?
 3. Hur löser man ekvationssystem med 3 variabler?
 4. Vad är Ersättningsmetoden?
 5. Hur räknar man ut 2x Y?
 6. Hur skriver man ett ekvationssystem?

Hur löser man linjära ekvationer?

Man kan tolka lösningen av ett linjärt ekvationssystem som den punkt i ett koordinatsystem där de ingående ekvationernas linjer skär varandra. Denna punkt kallas för en skärningspunkt. Ett linjärt ekvationssystem kan lösas grafiskt antingen för hand eller med hjälp av en grafritande räknare.

Hur löser man en ekvation Algebraiskt?

Hur du löser ett ekvationssystem algebraiskt

 1. Skapa en ekvation som endast innehåller en sorts variabel (tex bara x eller bara y).
 2. Lös ekvationen. Då vet du värdet på ena variabeln.
 3. Räkna ut den andra variabeln.

Hur löser man ekvationssystem med 3 variabler?

Möjlig metod för att lösa ekvationssystem med 3 okända Välj en lämplig ekvation och lös ut en variabel. Substituera in i de andra två ekvationerna. Nu har du fått ett nytt ekvationssystem med två ekvationer med två obekanta.

Vad är Ersättningsmetoden?

Ersättningsmetoden - Substitutionsmetoden Substitutionsmetoden fungerar så att om man har en variabel ensam i VL så kan man ta det som finns i HL och sätta in i den andra ekvationen. Om vi exempelvis har y fritt så tar vi det y är lika med ochersätter y med det i den andra ekvationen.

Hur räknar man ut 2x Y?

Additionsmetoden

 1. Undersök först om du har motsatta tal i de bägge ekvationerna. ...
 2. Om du inte har motsatta tal så kan du multiplicera ena eller bägge ekvationerna först.
 3. Addera bägge ekvationerna ledvis.
 4. Lös den ekvationen som skapas.

Hur skriver man ett ekvationssystem?

Så skrivs ett linjärt ekvationssystem Genom att markera ekvationerna med (1) och (2) kan man förtydliga redovisningen, genom att referera till ekvationerna som (1) och (2) i lösningen. I ekvationssystem markeras den översta ekvationen med (1) och den nedersta med (2).