:

Hur många knappar har ett dragspel?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många knappar har ett dragspel?
  2. Är vissa dragspel?
  3. Vad är ett Magdeburgerspel?
  4. Vad heter små dragspel?
  5. Har dragspel korsord?

Hur många knappar har ett dragspel?

De flesta knappdragspel har idag fem rader knappar varav två rader är dubblerade (hjälprader). I början av sitt spelande kan man dock klara sig bra med bara tre knapprader, eftersom man då ända har alla toner.

Är vissa dragspel?

De vanliga dragspelen finns i två sorter: knappdragspel där diskanten spelas med små runda knappar, samt pianodragspel, som har pianoklaviatur i diskanten. På bägge sorterna är basen likadant konstruerad. Ett fullstort dragspel har vanligen sex rader med knappar på vänsterhandsdelen (i basen).

Vad är ett Magdeburgerspel?

magdeburgerspel, äldre typ av dragspel, enradigt och växeltonigt, se dragspel (Historia).

Vad heter små dragspel?

Små en- eller tvåradiga dragspel brukar ofta kallas för durspel. En variant av dragspel som är vanlig i tangomusik heter bandoneon. Bägge dessa sorters dragspel ger olika toner för samma knapp, beroende på om man trycker ihop eller drar ut bälgen.

Har dragspel korsord?

Synonymer till dragspel

  • handklaver, dragharmonika, ackordeon, bälgaspel, piglock, knäorgel, drängkammarorgel, musette, concertina, bandoneon, magdeburgerspel, harmonika, klaver.
  • Användarnas bidrag. fattigpiano.