:

Vad är ett objekt i PowerShell?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett objekt i PowerShell?
  2. Vad kan man göra med PowerShell?
  3. Vilken version av PowerShell har jag?
  4. Vad kallas ett kommando i PowerShell?
  5. Vad är PowerShell Providers?

Vad är ett objekt i PowerShell?

Powershell baseras på ett objektorienterat språk, vilket innebär att vi arbetar med objekt. Varje svar du får när du använder en cmdlet består av ett objekt. Konceptet kan vara aning abstrakt, men ett objekt är en representation av något och innehåller egenskaper och metoder.

Vad kan man göra med PowerShell?

Som skriptspråk används PowerShell ofta för att automatisera hanteringen av system. Det används också för att skapa, testa och distribuera lösningar, ofta i CI/CD-miljöer. PowerShell bygger på . NET Clr (Common Language Runtime).

Vilken version av PowerShell har jag?

Om du vill ta reda på vilken version av PowerShell som du har installerat startar du en PowerShell-konsol (eller ISE) och skriver $PSVersionTable och trycker på RETUR. Leta efter PSVersion värdet .

Vad kallas ett kommando i PowerShell?

Identifiering. Kompilerade kommandon i PowerShell kallas cmdlets.

Vad är PowerShell Providers?

PowerShell-leverantörer är . NET-program som ger åtkomst till specialiserade datalager för enklare visning och hantering. Data visas i en enhet och du kommer åt data i en sökväg som på en hårddisk. Du kan använda någon av de inbyggda cmdlets som providern stöder för att hantera data på providerenheten.