:

Vilket land kommer flöjt ifrån?

Innehållsförteckning:

  1. Vilket land kommer flöjt ifrån?
  2. Var kommer blockflöjt ifrån?
  3. Vad har träblåsinstrument gemensamt?
  4. Hur uppstår ljudet när man blåser i en flöjt?
  5. Hur blåser man i en panflöjt?

Vilket land kommer flöjt ifrån?

Flöjter tillhör människans allra äldsta instrument. En mellan 30 000 och 37 000 år gammal flöjt gjord av mammutben funnen i de tyska Alperna är det äldsta påträffade musikinstrumentet. Liksom andra primitiva instrument har flöjter ofta en symbolisk betydelse, och i många sammanhang förknippas de med magi.

Var kommer blockflöjt ifrån?

Wilibald Gurlitt introducerade blockflöjten i Tyskland under ett vetenskapligt seminarium vid Freiburgs universitet 1921. På 1920-talet kom blockflöjten via Tyskland även att introduceras i Norden.

Vad har träblåsinstrument gemensamt?

Träblåsinstrumenten har gemensamt att tonen bildas genom att den som spelar blåser luft i tunna rörblad eller i flöjtens fall ett hål. Träblåsinstrumenten har också klaffar eller grepphål som gör att man kan spela olika toner.

Hur uppstår ljudet när man blåser i en flöjt?

Hos rörbladsinstrument uppstår ljudet genom en eller flera vibrerande tungor och det finns två typer av munstycken, vilket antingen har ett enkelt eller dubbelt s.k. rörbladsmunstycke. En flöjt har inte denna uppbyggnad, utan luften sätts i svängning genom att den inblåsta luften slår i en skarp kant.

Hur blåser man i en panflöjt?

Genom att helt täcka den nedre ändan medan man blåser från löst till hårt får man ytterligare toner med hjälp av en annan skala. Genom att kombinera dessa två skalor kan du använda ett drygt tiotal toner för spelet. Du kan alltså växla mellan att ha änden öppen och hålla för den under spelet.