:

Hur får man meningit?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man meningit?
  2. Vilken bakterie orsakar meningit?
  3. Hur behandlas bakteriell meningit?
  4. Hur vet man om det är hjärnhinneinflammation?
  5. Hur blir man smittad av meningokocker?
  6. Vilka omvårdnadsåtgärder är det viktigt att tänka på hos en patient med hjärnhinneinflammation?

Hur får man meningit?

Virus är den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation. När orsaken är virus är förloppet ofta lindrigt och inflammationen läker utan behandling. Den vanligaste orsaken till viral meningit är en grupp virus som heter enterovirus som är vanligast förekommande under sommar- och höstmånaderna.

Vilken bakterie orsakar meningit?

Sjukdomen orsakas av bakterien, Neisseria meningitidis. Den påvisas ganska ofta i svalget även från helt friska personer men endast ett mycket litet antal av de smittade blir sjuka, varför vet man inte. Det finns 13 olika grupper av meningokocker.

Hur behandlas bakteriell meningit?

Antibiotika direkt i blodet om bakterier är orsaken Inflammationer i hjärnan som beror på bakterier behöver behandlas så snabbt som möjligt för att minska risken för bestående besvär. Du läggs då in på sjukhus och får behandling med antibiotika antingen genom dropp eller med sprutor.

Hur vet man om det är hjärnhinneinflammation?

För att ta reda på om du har hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation får du lämna ett ryggvätskeprov, som också kallas lumbalpunktion. Vätskan som finns i ryggmärgens och hjärnans hålrum analyseras för att se om sjukdomen beror på virus eller bakterier.

Hur blir man smittad av meningokocker?

Det finns 13 olika grupper av meningokocker. Främst är grupperna A, B, C, Y och W sjukdomsframkallande men internationellt rapporteras även grupp X. Bakterien infekterar enbart människan. Smittämnet sprids via saliv genom nära kontakt, i regel som droppsmitta, till de övre luftvägarna.

Vilka omvårdnadsåtgärder är det viktigt att tänka på hos en patient med hjärnhinneinflammation?

Sök därför genast vård om du eller någon i din närhet har symtom på hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation. I hålrummet mellan huvudets skallben och hjärnan finns de så kallade hjärnhinnorna. De blir inflammerade om du får hjärnhinneinflammation, som också kallas meningit.