:

Vad är svinpest?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är svinpest?
  2. Hur många bor i Afrika 2022?
  3. Vad kallas språk med klickljud?
  4. Finns afrikansk svinpest i Sverige?
  5. Hur sprids svinpest?

Vad är svinpest?

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Dödligheten är hög hos smittade grisar. Sjukdomen omfattas av epizootilagen.

Hur många bor i Afrika 2022?

Omkring 22 miljoner km² av dessa ligger i tropikerna vilket gör den afrikanska kontinenten till världens varmaste kontinent. I Afrika bor det ungefär 1 miljard människor i 54 länder – en sjundedel av jordens befolkning. Dess längd i nordlig-sydlig riktning är omkring 8 000 km och dess största bredd omkring 7 800 km.

Vad kallas språk med klickljud?

Fonologi. Khoisanspråken har bland de mest komplexa ljudsystemen bland världens språk. De är mest kända för sin användning av klickljud som fonem. Språket ju/'hoan har omkring 30 olika klickljud och kanske 90 olika skilda fonem.

Finns afrikansk svinpest i Sverige?

Vi har aldrig haft afrikansk svinpest i Sverige. Sedan det första fallet i Europa år 2014 har sjukdomen spridit sig i Sveriges närområde. Den finns nu i till exempel Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Ryssland och Belgien. Spridningen är snabb också i Asien.

Hur sprids svinpest?

Afrikansk svinpest smittar inte från djur till människa utan sker genom direktkontakt mellan djur, men djur kan även smittas via människor, transportbilar och redskap. Viruset som orsakar sjukdomen kan också finnas i köttprodukter och kan överleva under lång tid och även efter djupfrysning.