:

Hur bildas alger?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bildas alger?
  2. Hur man odlar alger?
  3. Var kommer de ämnen som orsakar övergödningen ifrån?
  4. Hur lever alger?
  5. Vad kostar alger?
  6. Kan man odla sjögräs?

Hur bildas alger?

Vad är orsaken till algblomningarna? Överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet ger upphov till övergödning och algblomningar. Mänskliga aktiviteter som utsläpp av avloppsvatten som förbränning av fossila bränslen och högintensivt jordbruk är några av övergödningens orsaker.

Hur man odlar alger?

I och med att alger odlas i havet behöver man varken vattna eller gödsla ”skörden”, den sköter sig själv tills det är dags att skörda. Sockertången växer som bäst under vårvintern och skördas under maj månad. Algodling är både klimatsmart och ett hållbart vattenbruk.

Var kommer de ämnen som orsakar övergödningen ifrån?

Övergödning uppstår när ett överskott av växtnäringsämnena kväve och fosfor kommer ut i havet. Det är de 90 miljoner människor som bor inom avrinningsområdet som påverkar Östersjön med växtnäringsämnen – som slutligen hamnar i havet. Utsläppen kommer från jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp, trafik och industrier.

Hur lever alger?

Alger i olika färger Algens pigment avgör vilka djup den kan leva på. Grundast växer gröna växter och alger som tar upp det röda ljuset. Längre ned kommer brunalger och djupast ned växer rödalgerna som tar upp det gröna ljuset. Algerna ger skydd åt många djur såsom fisk och räkor.

Vad kostar alger?

Att rena ett kilo kväve med alger kostar 100 kronor. Att göra samma sak i ett reningsverk kostar tio gånger så mycket. – Det är en effektiv ekosystemtjänst vi har, säger Fredrik Gröndahl och knaprar lite mer sockertång. Algchips är en produkt som står inför lansering.

Kan man odla sjögräs?

Många företag har insett att sjögräs är lätt att odla, kräver inget extra bevattningssystem och går att odla på en liten yta, samtidigt som de innehåller höga halter av Omega 3, vitaminer och aminosyror. Det otroliga egenskaperna som sjögräs har stannar inte vid superfood.