:

Hur fungerar ett bastuaggregat?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar ett bastuaggregat?
  2. Hur fungerar värmeåtervinning?
  3. Hur använder man en bastu?
  4. Vad ska man tänka på när man bygger bastu?
  5. Hur mycket el drar bastun?

Hur fungerar ett bastuaggregat?

Bastun slås på i nederkant på aggregatet. Det högra vredet är en timer där man bestämmer hur många timmar man vill att bastun ska vara på. Det tar ca 1 timme att värma upp bastun (om många andra elförbrukare är på samtidigt så kan det ta längre tid så undvik det).

Hur fungerar värmeåtervinning?

Värmeåtervinning med värmeväxlare sänker din energiförbrukning genom att återanvända energin i din inomhusluft till att värma upp luft utifrån. Värmeåtervinningen sker oftast med hjälp av en värmeväxlare som består av två fläktar som arbetar parvis med att ventilera luft in- och ut ur bostaden.

Hur använder man en bastu?

Tänker du bada torrbastu så är det viktigt att vänja kroppen vid temperaturen. Börja gärna med 65 - 70°C, som är lämpligt för många, särskilt för den ovane. Öka sedan efter hand upp till önskad temperatur. Gå först upp på övre laven (bänken), där du sitter eller ligger tills kroppen börjar komma i ymnig svettning.

Vad ska man tänka på när man bygger bastu?

Ett bra breddmått på en bastu är ca 200 cm så att det går att ligga ned på laven. Varje person behöver minst 0,8 kvm i bastun och ca 60 centimeter yta att sitta på. Bastuns takhöjd får inte understiga 190 cm. Om du bygger en vanlig familjebastu är en takhöjd mellan 1 cm ett bra mått.

Hur mycket el drar bastun?

Ett bastuaggregat på 6 000 W drar 1 kWh på redan 10 minuter och förbrukar lätt 6–10 kWh om bastun är på en längre tid. Gå alltså genast i bastun när den är varm och håll inte på den i onödan.