:

Hur mycket tjänar man som djurskyddsinspektör?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket tjänar man som djurskyddsinspektör?
  2. Hur är det att jobba som djursjukskötare?
  3. Vad krävs för att jobba på länsstyrelsen?
  4. Hur mycket tjänar man på länsstyrelsen?
  5. Vad är Länsstyrelsen och vilka uppgifter har den?

Hur mycket tjänar man som djurskyddsinspektör?

En Djurskyddsinspektör i Sverige tjänar i snitt 36 500 kr i månadslön. Lönen för en Djurskyddsinspektör kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Hur är det att jobba som djursjukskötare?

Vad jobbar djursjukskötare med? Djursjukskötare arbetar främst med omvårdnad av häst, hund, katt och andra sällskapsdjur på djursjukhus och djurkliniker. De utför självständigt viss behandling, vaccination och undersökning. Djursjukskötare förbereder djuren för operativa ingrepp och övervakar narkos.

Vad krävs för att jobba på länsstyrelsen?

Utbildningar som innehåller detta, helt eller delvis, är etologi och djurskyddsprogrammet, biologiprogrammet, agronomprogrammet, veterinärprogrammet, lantmätarprogrammet och miljö- och hälsoskyddsprogrammet - på högskola/universitet. Grundläggande gymnasieutbildning är bl a Naturbruksprogrammet, inriktning djur.

Hur mycket tjänar man på länsstyrelsen?

Medianlönen för djurskyddsinspektör/-handläggare inom Naturvetarna var 20 kr per månad och de flesta tjänade mellan 31 000 och 39 000 kr per månad.

Vad är Länsstyrelsen och vilka uppgifter har den?

I varje län finns en länsstyrelse som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har det ansvaret. Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.