:

Vilka parasiter kan smitta mellan djurslag?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka parasiter kan smitta mellan djurslag?
  2. Kan människor smitta djur?
  3. Hur smittar hundar varandra?
  4. Kan man smitta sin katt med Covid?
  5. Vad menas med en zoonos?
  6. När var smittkoppor?

Vilka parasiter kan smitta mellan djurslag?

Zoonoser smittar mellan människor och djur

  • direkt kontakt med djur som bär på smitta.
  • indirekt kontakt via händer, föremål eller ytor.
  • via foder, vatten och livsmedel.
  • via vektorer, till exempel fästingar, knott eller myggor.

Kan människor smitta djur?

Det går inte att utesluta att även andra husdjur kan smittas. I dagsläget finns däremot inga rapporter om smitta från katt eller hund till människa även om detta inte kan uteslutas.

Hur smittar hundar varandra?

Kontakter med nya djur innebär alltid en smittrisk det gäller oavsett om du köper in ett nytt djur eller låter din hund träffa andra hundar. Hålla en god handhygien genom att ofta tvätta händerna med tvål och vatten när du hanterat mat- och vattenskålar, foder samt avföring eller urin.

Kan man smitta sin katt med Covid?

Preliminära experimentella undersökningar har också gett vid handen att katter och illrar lättare kan smittas med viruset SARS-CoV-2 än andra djurslag. För att smittas krävs det ändå att djuret har haft nära kontakt med en person som insjuknat i COVID-19.

Vad menas med en zoonos?

Många av de allvarligaste utbrotten av smittsamma sjukdomar i Sverige och världen är zoonoser – sjukdomar som sprids mellan djur och människor. Nya och förändrade smittämnen uppstår hela tiden i kontaktytorna mellan djur, människor och ekosystem.

När var smittkoppor?

För Europas vidkommande verkar 1700-talet varit smittkoppornas århundrade framför andra, och man har beräknat att cirka 60 miljoner människor dog av sjukdomen, varav 90 procent barn. Den första smittkoppsvaccinationen utfördes i Sverige år 1801, och 1816 blev det obligatoriskt att vaccinera alla barn mot smittkoppor.