:

Vad kan man göra i Google Analytics?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man göra i Google Analytics?
  2. Hur kopplar man Google Analytics till sin hemsida?
  3. Vad är spårnings ID?
  4. Vad betyder avvisningsfrekvens i Google Analytics?
  5. Vad är en bra avvisningsfrekvens?
  6. Vad är en bra bounce rate?

Vad kan man göra i Google Analytics?

Med Google Analytics kan man mäta statistik, trafik och hur besökaren på hemsidan beter sig. Man kan få mycket värdefull information som t. ex. hur besökaren landade på just er hemsida, vilken enhet man använt eller vilken målgrupp era besökare är.

Hur kopplar man Google Analytics till sin hemsida?

Komma igång med Analytics

  1. Skapa ett Analytics-konto. Besök google.com/analytics. Skapa ett konto genom att klicka på Kom igång i dag. Om du redan har ett Google Analytics-konto kan du klicka på Logga in på Analytics.
  2. Konfigurera Analytics på din webbplats och/eller i din app.

Vad är spårnings ID?

Spårnings-id är en sträng, till exempel UA-000000-2. Det måste infogas i spårningskoden för att ange till vilket konto och vilken egendom Analytics ska skicka data.

Vad betyder avvisningsfrekvens i Google Analytics?

Om avvisningsfrekvens Avvisningsfrekvensen är antalet sessioner på en enstaka sida dividerat med alla sessioner, eller procentandelen av alla sessioner på din webbplats där användarna besöker en enstaka sida och som utlöser en enda begäran till Analytics-servern.

Vad är en bra avvisningsfrekvens?

Att generalisera och säga vad som är en bra eller dålig avvisningsfrekvens är i princip omöjligt. Det finns nämligen alldeles för många faktorer som kan påverka huruvida hög eller låg din bounce rate är. Dels kan avvisningsfrekvensen variera från bransch till bransch, men också från webbsida till webbsida.

Vad är en bra bounce rate?

Men generellt kan man säga att för en vanlig produktwebbplats så är bounce rate mellan cirka 25-40% mycket bra och 40-60 är bra. Om man ligger över 60% bör man undersöka om man på något sätt kan förbättra besökarnas beteende på webbplatsen. Kanske även se om man attraherar rätt målgrupp.