:

Hur får man vatten i öknen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man vatten i öknen?
  2. Vilka djur trivs i öken?
  3. Hur dricker olika djur?
  4. Hur kan växter och djur leva i öknen?
  5. Finns det vatten i öknen?
  6. Hur Lapar en katt?

Hur får man vatten i öknen?

Genom att spänna upp finmaskiga nät på upprättstående pålar har forskare lyckats ta till vara vatten i områden med tillräckligt mycket dimma. Metoden används redan på flera håll i världen, bl a i Chile, Peru och Sydafrika.

Vilka djur trivs i öken?

Djurlivet i öknen De mindre djuren, som insekter, skorpioner, kräldjur och små däggdjur, tillbringar vanligen dygnets hetaste timmar gömda i håligheter nere i marken och är aktiva framför allt i skymning och gryning eller under natten.

Hur dricker olika djur?

En del djur kan ta upp flytande vatten genom huden. Andra kan ta upp vattenånga i gasform från luften. Det finns till och med djur som till stor del klarar sig på vatten som de själva producerar. Många grodor och andra amfibier dricker inte alls, utan absorberar i stället vatten genom huden.

Hur kan växter och djur leva i öknen?

Växter som lär sig att överleva i öknen kan bättre spara vatten. Vi vet att växter tappar vatten genom evapotranspirationsprocessen. Denna process är förflyttningen av vatten genom växten till atmosfären. De växter som har en större yta är de som svettas snabbare och förlorar en större mängd vatten.

Finns det vatten i öknen?

Få ökenområden saknar vatten. Dagg, tillfällig nederbörd i form av duggregn och sällsynta häftiga skurar skapar markvatten, grundvatten och tillfälliga situationer med ytvatten. Ökenområden bär ofta mycket tydliga spår av rinnande vatten som har format landskapet, s.k. fluviala landformer.

Hur Lapar en katt?

Men katten däremot, rör bara vattenytan med yttersta tungspetsen när den dricker. När katten sedan snabbt drar upp sin tunga, så gör vattnets tröghet att det följer med tungan upp en bit i en pelare, som sedan bryts av gravitationen.