:

Hur kan genuttryck regleras?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan genuttryck regleras?
  2. Hur bildas mRNA?
  3. Hur gör man genterapi?
  4. Vilka steg sker när ett pre mRNA blir ett mRNA?
  5. Vad är epigenetiska mekanismer?

Hur kan genuttryck regleras?

Genuttrycket regleras av epigenetiska förändringar och en grupp proteiner som heter transkriptionsfaktorer. Flera olika RNA reglerar också genuttryck, till exempel micro-RNA (miRNA) och small-interfering RNA (siRNA). Genuttrycket kan vara högt eller lågt vilket avspeglar hur många mRNA-kopior av genen som bildas.

Hur bildas mRNA?

mRNA är en arbetskopia av DNA som tillverkas i cellkärnan när en gen läses av (transkription). Efter transkriptionen transporteras mRNA-molekylen ut ur cellkärnan till ribosomerna där den används som mall vid proteintillverkningen. mRNA är en förkortning av engelskans messenger RNA som betyder ungefär budbärar-RNA.

Hur gör man genterapi?

Genterapi är en behandlingsform som innebär att en korrekt gen förs in, ofta via virus, eller att gener lagas eller stängs av i vissa av patientens celler för att kompensera för en muterad gen. För att överföra en ”frisk” gen används särskilda bärarmolekyler, så kallade vektorer.

Vilka steg sker när ett pre mRNA blir ett mRNA?

Den sker i tre steg: initiering, elongering och terminering. Transkriptionsfaktorer är proteiner som på något sätt, direkt eller indirekt, är involverade i transkriptionen av gener.

Vad är epigenetiska mekanismer?

Epigenetik betyder ”ovanpå genetiken” och handlar om modifieringar av arvsmassan som inte ändrar den genetiska koden. Epigenetiska modifieringar handlar istället om hur DNA:t läses av och när det uttrycks, det vill säga vilka gener som är på- eller avslagna och när.