:

Hur fungerar Coda?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar Coda?
  2. Vad betyder DC al Coda?
  3. Vad betyder P på notbladet?
  4. Vilken funktion har en not?
  5. Hur lång är en Helnot?
  6. Vad är det för skillnad på G respektive f klav?

Hur fungerar Coda?

Coda. Markerar till var man går tillbaka i ett stycke för att spela ett avslutande parti som repris. Ibland står det utskrivet "Al coda", vilket indikerar att man ska spela fram till Coda-tecknet. Dal segno (D.S.).

Vad betyder DC al Coda?

D.C. al Coda Hoppa tillbaka till melodins start och spela fram till förstkommande Codatecken. När du kommer dit ska du hoppa från detta Codatecken till nästa (se texten om Coda).

Vad betyder P på notbladet?

Pianissimo, mycket svagt. Piano, svagt. Mezzo-piano, ganska svagt.

Vilken funktion har en not?

Notsystemet representerar, precis som pianots vita tangenter, de sju stamtonerna. En not som är skriven i notsystemet motsvarar på så sätt en av stamtonerna (såvida det inte står ett förtecken för noten). Hjälpstreck används om man ska notera noter utanför notsystemets fem linjer, dvs.

Hur lång är en Helnot?

En helnot motsvarar i detta fall fyra taktslag, en halvnot två, och det går två åttondelsnoter på ett slag. I ett stycke i 12/8-takt motsvarar varje taktslag en åttondel, med 12 slag i varje takt. En fjärdedelsnot blir då två taktslag och en helnot åtta; en punkterad helnot motsvarar en hel takt.

Vad är det för skillnad på G respektive f klav?

G-klaven i en variant kallat fransk violinklav (nyckelhåls-c noterat i rött): F-klaven i två varianter som kallas baryton- respektive mezzosopranklav: C-klaven i tre varianter som kallas baryton-, mezzosopran- respektive sopranklav.