:

Var finns det atomer?

Innehållsförteckning:

 1. Var finns det atomer?
 2. Finns det atomer överallt?
 3. Vad är en atomkärna uppbyggd av?
 4. Hur många atom slag finns det?
 5. Vilka elektriska laddningar har partiklarna i en atom?
 6. Hur ser en atom ut inuti?
 7. Vilka elementarpartiklar bygger upp en atom?
 8. Vad innehåller olika atomer?
 9. Vilka partiklar har olika egenskaper i atomen?
 10. Vad innehåller 118 olika atomslag?
 11. Hur studeras Atomens fysik?

Var finns det atomer?

De flesta ämnen innehåller atomer från olika grundämnen - de är kemiska föreningar. Som socker. Det består av tre grundämnen: kol, väte och syre. En sockerbit innehåller ungefär två hundra tusen miljoner biljoner atomer.

Finns det atomer överallt?

Det finns bara omkring hundra olika sorters atomer, men dessa kan kombineras på nästan oändligt många sätt och bygger på så vis upp alla de miljoner och åter miljoner olika ämnen som finns i vår värld.

Vad är en atomkärna uppbyggd av?

Atomkärnan är en samling av neutroner och protoner som sitter ihop. Atomkärnor bildar tillsammans med elektroner en atom. Antalet protoner i kärnan bestämmer vilket grundämne och antalet neutroner vilken isotop som atomen utgör. Väteatomkärnan är den enklaste, bestående av endast en proton.

Hur många atom slag finns det?

Atomerna är byggstenarna i miljontals ämnen Det finns 118 olika sorters atomer. Varje sådan sort kallas för ett atomslag. De 118 atomslagen kan kombineras på väldigt många olika sätt. Därför finns det många miljoner olika ämnen.

Vilka elektriska laddningar har partiklarna i en atom?

Elektroner och protoner har motsatt laddning och dras därför till varandra. Men eftersom elektronerna rör sig så snabbt runt atomkärnan dras de inte in i den. ibland brukar man jämföra atomen med solsystemet.

Hur ser en atom ut inuti?

Atomen består av en liten positivt laddad kärna Atomen består av en mycket liten kärna som innehåller positivt laddade protoner och oladdade neutroner. Antalet protoner, som är samma sak som atomnumret, bestämmer vilket grundämne det är. Väte har till exempel atomnumret 1 eftersom det finns en proton i kärnan.

Vilka elementarpartiklar bygger upp en atom?

Sedan 1930-talet vet vi att atomer består av tre sorters partiklar. I mitten av atomen - i atomkärnan - finns protoner och neutroner. Och runt atomkärnan finns det elektroner. Först tänkte man sig att elektronerna kretsade runt kärnan, som planeter runt solen.

Vad innehåller olika atomer?

Atomer kan innehålla olika antal av de olika partiklarna, vilket ger dem olika egenskaper. Beroende på detta antal delas de in i olika atomslag. Exempel på olika atomslag är väte, kol, syre, järn och koppar.

Vilka partiklar har olika egenskaper i atomen?

De olika partiklarna i atomen har olika elektrisk laddning, vilket ger dem olika egenskaper och roller i atomen. En partikel kan antingen vara positivt laddad, negativt laddad eller oladdad (alltså varken positivt eller negativt laddad).

Vad innehåller 118 olika atomslag?

118 olika atomslag (grundämnen) Atomer kan innehålla olika antal av de olika partiklarna, vilket ger dem olika egenskaper. Beroende på detta antal delas de in i olika atomslag. Exempel på olika atomslag är väte, kol, syre, järn och koppar. Varje atomslag har en kemisk beteckning (läs mer om det under formler och modeller) och en plats i det ...

Hur studeras Atomens fysik?

Atomens fysik studeras på två olika plan: dels kvantmekaniskt, där elektronerna och deras rörelser är i fokus, och dels i den subatomära fysiken, där främst kärnans egenskaper studeras.