:

Hur faktoriserar man ett uttryck?

Innehållsförteckning:

  1. Hur faktoriserar man ett uttryck?
  2. Hur bryter man ut parenteser?
  3. Vad är bryta ut i matte?
  4. Varför ska man faktorisera?
  5. När kan man inte faktorisera?

Hur faktoriserar man ett uttryck?

Att faktorisera ett tal eller uttryck betyder att man skriver det som en multiplikation. Detta kan innebära att man delar upp det i faktorer, t. ex. 30=2⋅3⋅5 eller 4x3=2⋅2⋅x⋅x⋅x.

Hur bryter man ut parenteser?

Borttagande av parenteser Man kan säga att om man har en parentes med ett minustecken framför, så byts tecknet på alla termer inom parentesen när man tar bort parentesen, medan tecknen inom parentesen inte ändras om det finns ett plustecken framför parentesen.

Vad är bryta ut i matte?

Två tal som multipliceras med varandra kallas för faktorer. Man brukar säga att man ”bryter ut” en faktor ur ett uttryck när man faktoriserar. Det man bryter ut den ur är alla termer i uttrycket. Med en parentes som man tillsätter vid faktoriseringen skiljs den utbrutna faktorn och det som är kvar av respektive term.

Varför ska man faktorisera?

Om vi har en uppgift med stora tal inblandade, då kan vi använda oss av primtalsfaktorisering av talen för att hitta gemensamma faktorer som kan brytas ut, men ofta är det inte nödvändigt att gå så långt. När du ska faktorisera, börja då med att försöka hitta något som är gemensamt för alla termerna i uttrycket.

När kan man inte faktorisera?

Det kan vara att alla innehåller samma variabel, till exempel x, eller att alla har jämna konstanttermer (delbara med 2). Sedan bryter man ut den gemensamma faktorn som man har hittat. Så kan man sedan hålla på, en faktor i taget, tills man inte kan hitta fler faktorer att bryta ut.