:

Vad ska en systemhandling innehålla?

Innehållsförteckning:

  1. Vad ska en systemhandling innehålla?
  2. Vad är en Programskiss?
  3. Vem tar fram bygghandling?
  4. Vem gör bygghandlingar?
  5. Vad händer i förstudie skedet?

Vad ska en systemhandling innehålla?

Systemskede – Systemhandlingar Systemhandlingarna ger en bild av den planerade byggnaden dess konstruktiva utformning, tekniska installationssystem och ligger till grund för en kostnadskalkyl för det kommande arbetet. Även projektets miljöplan och arbetsmiljöplan läggs fast i detta skede.

Vad är en Programskiss?

Programskissen visar förslag till parkstrukturen i grova drag där innehållet i respektive del kommer att fastställas under de närmaste månaderna.

Vem tar fram bygghandling?

Byggherren med hjälp av konsulter tar fram färdiga bygghandlingar och upphandlar sedan entreprenören som utför arbetet i enlighet med handlingarna.

Vem gör bygghandlingar?

Det är viktigt att veta att det är entreprenören som är ansvarig för utförandet. Är det mer komplicerade projekt som nybyggnation och större ombyggnader som påverkar konstruktionen skall bygghandlingar tas fram. Beställaren kan fortfarande använda sig av bygglovsritningarna som grund.

Vad händer i förstudie skedet?

Om förstudien visar att verksamheten behöver den tänkta byggnaden och att projektet är genomförbart, inleds nästa skede: programskedet. Under programskedet fördjupas de utredningar och analyser som gjorts i förstudien.