:

Hur kan du förebygga psykisk ohälsa vid en idrottsskada?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan du förebygga psykisk ohälsa vid en idrottsskada?
  2. Är elitidrott bra?
  3. Hur jobbar man med ett barn som har prestationsångest?
  4. Hur kan en idrottsskada påverka din hälsa?
  5. Vad är en elitidrottare?
  6. Vad får oss att må psykiskt bra?

Hur kan du förebygga psykisk ohälsa vid en idrottsskada?

Utveckla din förmåga att hantera negativa tankar och känslor. Det kan vara extra viktigt i skadeperioder då negativa tankar och känslor ofta dominerar. Mindfulnessträning kan vara bra för detta ändamål. Här hittar du mer information om mindfulness.

Är elitidrott bra?

Elitidrottare ställs inför unika utmaningar. Sambandet mellan att utöva idrott på elitnivå och psykisk hälsa har undersökts i relativt liten utsträckning. Men ett fåtal studier indikerar att omfattningen av psykisk ohälsa bland elitidrottare är jämförbar med normalbefolkningen.

Hur jobbar man med ett barn som har prestationsångest?

Var uppmärksam på elever med dold prestationsångest. De presterar inte på topp, men har ändå ångest. Om en elev är stressad inför ett prov, försök reda ut vad eleven är stressad över. Undvik att bara lugna ”Det kommer att gå bra, det kommer fler prov”, utan försök hjälpa eleven att bena ut problemet.

Hur kan en idrottsskada påverka din hälsa?

Under rehabiliteringen kan den skadade uppleva negativa känslor och lida av depression, ångest och sämre självförtroende. De skadade atleterna kan uppleva en rädsla för att skada sig igen och en oro att inte uppnå samma nivå som tidigare.

Vad är en elitidrottare?

Umeå universitets definition av elitidrottare: Individuell idrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå. Lagidrottare som spelar i högsta eller näst högsta nationella divisionen/serien under förutsättning att det finns minst fyra.

Vad får oss att må psykiskt bra?

Du behöver äta bra, vila och röra på dig regelbundet för att kroppen ska må bra. Detsamma gäller för din psykiska hälsa. Regelbundna rutiner kan ge dig trygghet och öka din motståndskraft mot exempelvis stress och nedstämdhet. Det är bra att äta hälsosamt och röra på sig regelbundet.