:

Hur ser en atom ut i verkligheten?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ser en atom ut i verkligheten?
 2. Kan man se en atom?
 3. Vad är den moderna Atomteorin?
 4. Hur många protoner har jonen?
 5. Vilka olika Atommodeller finns det?
 6. Hur ser man protoner i periodiska systemet?

Hur ser en atom ut i verkligheten?

Som man kan förstå är en atom väldigt liten. Man brukar säga att de flesta atomer är omkring mm i diameter, vilket är det samma som en tiomiljontedels millimeter. En enda atom är därför helt omöjlig att se med blotta ögat.

Kan man se en atom?

Elektronstrålar gör det möjligt att se enskilda atomer När forskare vill undersöka atomer i ett material fungerar inte vanliga ljusmikroskop, eftersom ljus har en för lång våglängd i förhållande till atomer. Istället för ljus använder forskarna elektronstrålar, med en våglängd på runt 0,002-0,003 nanometer.

Vad är den moderna Atomteorin?

Det moderna atombegreppet formulerades i början av 1800-talet av John Dalton. Enligt Daltons atomteori består all materia av atomer som är odelbara och oförstörbara. Ett grundämnes atomer är dessutom identiska så att de har samma vikt och kemiska egenskaper.

Hur många protoner har jonen?

Jonens laddning beror på hur många elektroner som avgår eller tillkommer. Om vi har en atom med tre protoner och tre elektroner har vi en Litium atom (Li). Om en elektron lämnar sitt yttersta skal skapas på så sätt en Litium jon med positiv laddning (Li+).

Vilka olika Atommodeller finns det?

Innehåll

 • 1.1 Atomism.
 • 1.2 John Dalton.
 • 1.3 Russinkakemodellen.
 • 1.4 Upptäckten av kärnan.
 • 1.5 Bohrs atommodell.
 • 1.6 Upptäckten av isotoper.
 • 1.7 Upptäckten av neutronen.

Hur ser man protoner i periodiska systemet?

I atomens kärna finns positivt (+) laddade protoner och neutrala neutroner. Runt kärnan i elektronhöljet rör sig negativt (-) laddade elektroner. Atomens atomnummer (ordningstal) = antalet protoner. Atomen har ingen laddning utåt eftersom: antalet protoner = antalet elektroner.