:

Hur får banken sina inkomster?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får banken sina inkomster?
  2. Hur lånar banken ut pengar?
  3. Hur mycket pengar tjänar bankerna?
  4. Vem lånar Riksbanken pengar av?
  5. Vem köper Riksbanken statsobligationer av?

Hur får banken sina inkomster?

Banker tjänar en hel del pengar genom att ta betalt för de tjänsterna som de erbjuder till sina kunder. Det kan till exempel finnas kostnader för att ha ett bankkonto, att ha ett kort eller för att genomföra en transaktion. Utlandsbetalningar är oftast något som banken tar bra betalt för.

Hur lånar banken ut pengar?

Bankerna finansierar sin utlåning dels genom eget kapital, dels genom att låna från olika håll. En stor del av lånen är pengar som kunder satt in på konton i banken. Men bankerna lånar också mycket pengar på kapitalmarknaderna, exempelvis genom att ge ut obligationer som köps av investerare runt om i världen.

Hur mycket pengar tjänar bankerna?

Hur vi än vrider och vänder på det tjänar de flesta banker ofattbara summor pengar varje månad, trots att ekonomi går på kryckor. De fyra stora bankerna i Sverige – Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken – gjorde ett sammanlagt resultat på 1,7 miljarder euro under juli, augusti och september.

Vem lånar Riksbanken pengar av?

Riksbanken fungerar som bankernas bank. Detta innebär lite förenklat att vi, vid behov, förser banker med pengar till en viss ränta och dessa medel kan sedan slussas vidare ut i samhället som lån. Det är alltså banken som avgör vilka företag som kan få lån och till vilken ränta.

Vem köper Riksbanken statsobligationer av?

Riksbanken köper sedan februari 2015* statsobligationer i syfte att göra penningpolitiken mer expansiv. Sådana köp bidrar till att sänka det allmänna ränteläget i ekonomin, vilket i sin tur leder till en ökad allmän efterfrågan.