:

Hur många talar wolof?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många talar wolof?
  2. Hur många språk finns det i Gambia?
  3. Vad jobbar man med i Gambia?
  4. Hur fattigt är Gambia?
  5. Vad är Gambia känd för?

Hur många talar wolof?

Omkring 40% (ungefär 3,2 miljoner människor) av Senegals befolkning talar wolof som modersmål.

Hur många språk finns det i Gambia?

Gambia är ett av de mest tätbefolkade länderna i Afrika. Av en handfull större folkgrupper är mandinka flest, de utgör uppemot halva befolkningen. De flesta gambier har ett av fyra stora lokala språk som modersmål. Runt halva befolkningen behärskar också engelska.

Vad jobbar man med i Gambia?

Idag är turismen vid Gambias Atlantstränder och export av jordnötter de viktigaste inkomstkällorna. Sedan Yahya Jammeh, som styrt landet med hård hand sedan 1994, förlorat valet 2016 och tvingats lämna makten väcktes hoppet om en mer demokratisk utveckling i landet.

Hur fattigt är Gambia?

Gambia är ett fattigt och outvecklat land, som hamnar i bottenskiktet bland världens länder på FN-organet UNDP:s index över mänsklig utveckling. Vissa sociala framsteg har dock gjorts på senare år. Nio av tio gambier har numera tillgång till rent vatten och den förväntade livslängden har ökat.

Vad är Gambia känd för?

Landet är känt för en mångfaldig fågelfauna. Omkring 540 arter (se Lista över Gambias fåglar (engelska)) är beskrivna – en tredjedel av dem är flyttfåglar. Tidigare kallades Gambiafloden den "krokodilrikaste floden" i Afrika, idag finns bara ett fåtal kvar som nilkrokodil och dvärgkrokodil (Osteolaemus tetraspis).