:

Hur är det att jobba hos oss?

Innehållsförteckning:

  1. Hur är det att jobba hos oss?
  2. Vad ska man svara på varför vill du jobba här?
  3. Varför hemarbete?
  4. Varför har du sökt jobb hos oss?
  5. Varför tror du att det här jobbet passar dig?

Hur är det att jobba hos oss?

Att ha kul jobbet kan helt enkelt inte missas. Hos oss ägnar vi oss förutom hårt arbete också åt konferensresor, tävlingar, resor utomlands, gemensamma frukostar, sommarfest - allt för att sätta guldkant tillvaron.

Vad ska man svara på varför vill du jobba här?

Tips på svar - Jag gillar det här företaget/organisation eftersom att det är ett stort/seriöst/välkänt… berätta varför du tror att det är ett bra företag – ge exempel. Det visar på att du är intresserad och påläst. Att prata positivt om företaget/organisationen skadar inte.

Varför hemarbete?

ST konstaterar i sin rapport också att medlemmarna verkar uppleva mindre stress när de jobbar hemifrån, jämfört med på arbetsplatsen. Även bland många arbetsgivare verkar det finnas en belåtenhet med hur hemarbetet fungerat.

Varför har du sökt jobb hos oss?

Ifall du har kvalifikationerna som krävs för att klara av jobbet och om jobbet passar din ambitionsnivå. En bra motivering ger svar på båda dessa frågor. Fundera på om du har tidigare erfarenheter från jobb, utbildning och andra lärande situationer som kan komma till nytta i jobbet.

Varför tror du att det här jobbet passar dig?

Det är upp till dig att förklara varför jobbet passar för dig, och du måste göra det på ett sätt som gör arbetsgivaren nöjd. Det betyder att du bör förklara varför du är perfekt för jobbet, men även vad du kan bidra med tack vare detta. Ge exempel på vad du kan göra, och gärna vad andra inte kan göra.