:

Hur ska en faktura se ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska en faktura se ut?
 2. Hur redovisar man omvänd moms?
 3. Är det moms på snöröjning?
 4. Hur ska man bokföra moms och avgifter vid import?
 5. Hur bokförs Gage?

Hur ska en faktura se ut?

En faktura ska innehålla följande uppgifter:

 1. Datum för utfärdandet av fakturan.
 2. Löpnummer.
 3. Säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt.
 4. Köparens registreringsnummer till mervärdesskatt om köparen är skattskyldig för förvärvet.
 5. Säljarens och köparens namn och adress.

Hur redovisar man omvänd moms?

Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

Är det moms på snöröjning?

Lyfta bort snö dagtid med Avant 812,50:- inkl. moms.

Hur ska man bokföra moms och avgifter vid import?

Importmomsen redovisas när en redovisningsenhet har fått en tullfaktura från Tullverket eller uppgifter från ett ombud till redovisningsenheten. Utgiften vid varuinköp från utlandet (import) skall redovisas som "Beskattningsunderlag vid import" i ruta 50 i skattedeklarationen för moms.

Hur bokförs Gage?

Gällande gage för artistframträdanden, både enskilt och i grupp, så är de momsfria om följande kriterier uppfylls:

 1. Du är en utövande konstnär så som en sångare, musiker, dansare, skådespelare, dirigent etc.
 2. Du framträder inför en levande publik.