:

Vilka två typer av fotoreceptorer finns i retina och hur skiljer sig dessa?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka två typer av fotoreceptorer finns i retina och hur skiljer sig dessa?
  2. Hur Syninformationen bearbetas inom Synbarken?
  3. Hur är den primära Synbarken organiserad funktionellt?
  4. Vilken del av hjärnan tar emot syn?
  5. Var i CNS finns syncentrum?
  6. Hur många axoner finns det i synnerven?

Vilka två typer av fotoreceptorer finns i retina och hur skiljer sig dessa?

Vilka två typer av fotoreceptorer finns i retina och hur skiljer sig dessa? Tappar och stavar.

Hur Syninformationen bearbetas inom Synbarken?

- I CIP registreras djupseende samt orienteringen av en yta. Ge två exempel på synstimuli som nervceller i primära synbarken kan vara specialiserade på att registrera. En viktig bana för högre bearbetning av syninformation i hjärnan kallas "what-stream".

Hur är den primära Synbarken organiserad funktionellt?

Hur är den primära synbarken organiserad funktionellt? Den primära synbarken är systematiserad och uppbyggd enligt ett kolumn/kubsystem. En kub representerar det receptiva fältet för en enkel cell, där alla celler i kuben har sina receptiva fält på samma sätt i synfältet.

Vilken del av hjärnan tar emot syn?

Syncentrum (primära synbarken) är en del av den bakre delen av storhjärnan där information från synnerven bearbetas och klassificeras efter färg, form och rörelse för att sedan skickas vidare till övriga synområden i hjärnan varpå informationen omvandlas till upplevda sinnesintryck.

Var i CNS finns syncentrum?

I hjässloben finns centrum för känsel och smak. I tinningloben finns bland annat centrum för hörsel och lukt. I nackloben finns syncentrum. De delar av kroppen som du använder mest eller som är känsligast behöver störst plats i din hjärna.

Hur många axoner finns det i synnerven?

Det är en bunt med nervtrådar som går från vänster och höger öga för att slutligen nå syncentrum i hjärnan. Varje synnerv innehåller cirka en miljon nervfibrer, vilket är utskott (axon) från de icke-ljuskänsliga cellerna i näthinnan (ganglieceller).