:

Vilket nummer är lägenhetsnumret?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket nummer är lägenhetsnumret?
 2. Hur registrerar man lägenhetsnummer?
 3. Vad betyder lägenhetsnummer 1103?
 4. Vem har bott i min lägenhet?
 5. Vad är BRFS nummer?
 6. Hur hittar jag mitt Objektnummer?

Vilket nummer är lägenhetsnumret?

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Hur registrerar man lägenhetsnummer?

Du behöver ett beviljat bygglov eller ha gjort anmälan innan vi kan registrera nya lägenhetsnummer....Rapportera ändringarna

 1. fastighetsbeteckning.
 2. belägenhetsadress.
 3. bostadsyta.
 4. antal rum.
 5. typ av kök, till exempel kök eller kokvrå
 6. typ av bostad, till exempel vanlig bostad, studentbostad eller specialbostad.

Vad betyder lägenhetsnummer 1103?

När båda uppgångarna är adressatta ska varje bostad tillhöra endast en adress. Till exempel kan lägenheterna 11 tillhöra Storgatan 13 och lägenheterna 1103 och 1104 tillhöra Storgatan 23. Exempel 4 – Två uppgångar med en skiljevägg mellan, båda adressatta.

Vem har bott i min lägenhet?

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret. Lägenhetsregistret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp.

Vad är BRFS nummer?

Bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer eller objektsnummer som det också kallas, är unikt och det finns bara en lägenhet med det numret i bostadsrättsföreningen. Det är detta nummer som ska uppges på överlåtelseavtalet när en bostadsrätt säljs eller köps, eller till banken vid pantsättning.

Hur hittar jag mitt Objektnummer?

Objektsnumret är den beteckning på lägenheten som användes från start när huset byggdes, och därför står på köpekontrakt, ritningar etc. lägenhetsnumret. Numreringen finns markerad i överkanten på listen runt lägenhetsdörren. Lägenhetsnumret står först, följt av objektsnumret inom parentes.