:

Vad är Larmklass?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Larmklass?
  2. Vad gör ett inbrottslarm?
  3. Vad är ett skalskydd?
  4. Vad finns det för olika sorters inbrottslarm?
  5. Vad är indraget skalskydd?
  6. Hur larmar man på skalskydd Verisure?

Vad är Larmklass?

Larmklassernas syfte är att utgöra en allmän branschstandard. För att ditt företags försäkring ska gälla krävs vanligtvis ett larm enligt en viss larmstandard, eller larmklass. Vilken larmklass just du behöver beror bland annat på vilken typ av verksamhet du bedriver och hur högt skyddsvärde som finns på företaget.

Vad gör ett inbrottslarm?

Larmets funktion Ett inbrottslarm kan programmeras till att utföra en mängd olika saker i samband med att ett inbrottslarm utlöses. En sirén eller ett blixtljus kan sätta igång, en rökmaskin startas som lägger ut en dimridå, trigga kameror till att börja spela in och mycket mer.

Vad är ett skalskydd?

Det yttre skalskyddet (lås, larm och fysiska installationer) skyddar våra lokaler och byggnader, d.v.s. entréer, ytterdörrar och fönster, från obehörigas tillträde utifrån. Det inre skalskyddet är i stora drag att ytterligare skydda åtkomst till enskilda verksamheters utrymmen inifrån.

Vad finns det för olika sorters inbrottslarm?

OLIKA TYPER AV DETEKTOR De vanligast förekommande detektorerna är rörelsedetektorer eller s.k. IR-detektorer, magnetkontakter och glasskrossdetektorer. En rörelsedetektor mäter strålning från varma kroppar i en del av det osynliga spektrum som kallas infra-röd (IR).

Vad är indraget skalskydd?

Alternativ 2 som kallas "indraget skalskydd" innebär istället att fönster (dock inte fönster i dörr, port eller lucka i omslutningsyta som ska skyddas enligt alternativ 1) ska skyddas med ett indraget skalskydd genom rörelse- eller linjedetektorer.

Hur larmar man på skalskydd Verisure?

Använd skalskydd när du är hemma. Inställningar för skalskyddet gör du på Mina Sidor, och du kan enkelt larma på det med knappsatsen, Verisure App eller vår nya Trygghetspanel. Med Trygghetspanelen larmar du på och av skalskyddet med bara en knapptryckning. Den kan även skicka kontaktlarm vid behov av snabb assistans.