:

Hur man gör en konkurrentanalys?

Innehållsförteckning:

 1. Hur man gör en konkurrentanalys?
 2. Hur ser marknaden ut och vilka är företagets konkurrenter?
 3. Hur definieras ett dominerande företag enligt KL?
 4. När har ett företag dominerande ställning?
 5. Vad ska ingå i en konkurrentanalys?
 6. Vad behöver man känna till om sina konkurrenter?
 7. Vilka undantag finns från 2 1 kl förbud mot konkurrensbegränsande samarbete?
 8. Vilka är stegen i en konkurrentanalys?
 9. Vad innebär det att göra en SWOT analys?

Hur man gör en konkurrentanalys?

Så gör du en konkurrentanalys

 1. Skapa en profil för varje konkurrent.
 2. Förstå din målgrupp.
 3. Jämför dina och konkurrentens produkter.
 4. Summera informationen i en SWOT-analys.
 5. Ta reda på var du passar in på marknaden.

Hur ser marknaden ut och vilka är företagets konkurrenter?

När du har beskrivit marknaden utifrån ett helhetsperspektiv fortsätter du med att berätta om "din lokala marknad". Frågeställningarna är oftast desamma. Finns det något/några företag som dominerar? Är något företag prisledande, det vill säga att de andra företagen rättar sig efter vilka priser som de sätter?

Hur definieras ett dominerande företag enligt KL?

Ett företag kan anses ha en dominerande ställning bland annat om det har stor marknadsandel, över 40 procent, men det görs alltid en bedömning av flera olika omständigheter. Det är inte förbjudet att vara dominerande. Däremot är det förbjudet att missbruka sin marknadsmakt.

När har ett företag dominerande ställning?

Ett företag har en dominerande ställning om det har en sådan marknadsmakt att det kan agera oberoende av sina konkurrenter, kunder och leverantörer. Ju högre marknadsandel ett företag har, desto större är sannolikheten att företaget är dominerande.

Vad ska ingå i en konkurrentanalys?

Du behöver information om dina konkurrenter så att du har något att analysera....2. Konkurrentprofiler

 • Storlek, tillväxt och lönsamhet.
 • Positionering och varumärkespersonlighet.
 • Mål (finansiella, strategiska, marknadsmål)
 • Nuvarande och tidigare strategier.
 • Organisation och företagskultur.
 • Kostnadsstruktur.
 • Utträdesbarriärer.

Vad behöver man känna till om sina konkurrenter?

Vad deras kunder ser som företagets styrkor och svagheter. Vilka kunder de antagligen är ute efter. Vilka nya produkter de utvecklar. Vilka ekonomiska resurser de har....Vad de gör likadant som du.

 1. Vad de gör bättre än du och vad du kan lära dig av dem. ...
 2. Vad de gör sämre än du. ...
 3. Vad de gör likadant som du.

Vilka undantag finns från 2 1 kl förbud mot konkurrensbegränsande samarbete?

Undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag

 • lagen (2008:580) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om viss taxisamverkan,
 • lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal,
 • lagen (2008:582) om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal,

Vilka är stegen i en konkurrentanalys?

Vanliga steg i en konkurrensanalys

 • Identifiera konkurrenter. Ta reda på vilka företag som säljer liknande produkter eller tjänster. ...
 • Utvärdera konkurrenter. ...
 • Fastställ konkurrenter att utmana och undvika.

Vad innebär det att göra en SWOT analys?

Begreppet SWOT-analys kommer från engelskans Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats och är ett verktyg för att bedöma ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot och därmed dess aktuella ställning.