:

Hur fungerar en buss?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar en buss?
  2. Vad är en buss moderkort?
  3. Hur är en buss uppbyggd?
  4. Kan många bussar niga?
  5. Vad kallas den buss som sammanbinder processorn och arbetsminnet?
  6. Vad betyder att niga?
  7. Var sitter motorn på en buss?
  8. Varför KNX?

Hur fungerar en buss?

I sin enklaste form är en buss en elektrisk ledning som kopplar samman flera elektriska enheter. Via den gemensamma ledningen kan enheterna kommunicera genom att skicka ut och ta emot signaler. För att inte flera kretsar ska försöka skicka signaler samtidigt bestämmer en av enheterna vem som får prata.

Vad är en buss moderkort?

Datorn har också en lokal buss som finns på moderkortet. Den är trafiken mellan alla enheter anslutna till moderkortet men främst processorn, cache-minnet och arbetsminnet. Expansionsbussen har kontakt med de olika kortplatserna.

Hur är en buss uppbyggd?

En buss är en bil som är byggd huvudsakligen för persontransporter och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen. Bussar delas in i lätta och tunga bussar. Lätt buss har en totalvikt av högst 3,5 ton, en tung buss har en totalvikt över 3,5 ton.

Kan många bussar niga?

Vid körning vid halt väglag kan dock bussen vika sig om man kör för snabbt eller med för mycket gaspådrag genom en kurva, detta trots moderna antispinn- och antisladdsystem. Det finns dock vissa tillverkare som tillverkar eller har tillverkat chassin med mittmotor och låggolv, speciellt till bussar med dubbla leder.

Vad kallas den buss som sammanbinder processorn och arbetsminnet?

Vad kallas den buss som sammanbinder processorn och arbetsminnet? Mellan processorn och arbetsminnet kallas bussen för systembuss och benämns även ibland som "Front Side Buss (FSB)" och består av en adressbuss och en databuss.

Vad betyder att niga?

En nigning är en traditionell västerländsk hälsningsgest utförd av kvinnor och flickor där den nigande böjer benen vid knäna. Ibland böjs även huvudet. Den manliga motsvarigheten är en bugning.

Var sitter motorn på en buss?

Idag har de flesta ledbussar i stadstrafik hellåggolv för att underlätta i- och urstigning för främst rörelsehindrade med rullstol eller rollator och folk med barnvagnar. Då sitter motorn oftast längst bak i bussen, med drivning på det bakersta hjulparet (släpets axel).

Varför KNX?

Med KNX kan du integrera fastighetens elfunktioner i ett enda system och få allt att fungera tillsammans efter behov. Du kan snabbt och enkelt få mycket avancerade funktioner inom till exempel belysning, värme, kyla, ventilation, larm och solskydd.