:

Vilka mekanismer finns för att dämpa T Cell svaret?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka mekanismer finns för att dämpa T Cell svaret?
  2. Vad är skillnaden mellan cancer och tumör?
  3. Hur fungerar apoptos?
  4. Varför sker apoptos?
  5. Hur börjar cancer?

Vilka mekanismer finns för att dämpa T Cell svaret?

På alla cellers yta finns vissa ämnen som immunförsvaret kan känna igen. Dessa ämnen kallas antigener. Antigenerna visar om en cell hör till kroppen eller om den är främmande. Det gör att de vita blodkropparna kan känna igen vilka celler som ska bekämpas och vilka som ska lämnas ifred.

Vad är skillnaden mellan cancer och tumör?

Man talar om godartade (benigna) och elakartade (maligna) tumörer. Godartade tumörer kan ibland bli stora, men de har inte samma förmåga som de elakartade att växa igenom andra vävnader. De sprider sig inte heller till andra organ i kroppen. En elakartad tumör (cancer) däremot har tappat respekten för omgivningen.

Hur fungerar apoptos?

Vid apoptos tar cellen emot signaler som bland annat leder till att cellkärnan fragmenteras, cytoskelettet bryts ner och plasmamembranet förändras så att cellen kan fagocyteras av omgivande celler utan att det uppstår en inflammation.

Varför sker apoptos?

Programmerad celldöd, apoptos, är en viktig ingrediens i livet, lika viktig som cellernas förmåga att specialisera sig, mogna och dela sig. Utebliven apoptos gör att celler med förlo- rad tillväxtkontroll inte elimine- ras, utan fortsätter att växa och dela sig, som t ex vid cancer och malignt melanom.

Hur börjar cancer?

Det är känt att cancer börjar med cellförändringar, och att cellförändringar beror på skador i vissa gener. Men flera saker har betydelse för att en cancersjukdom ska utvecklas. En sak kan vara hur känsliga cellerna är för påverkan som kan orsaka sådana genskador. Känsligheten varierar från person till person.