:

Är högt blodsocker farligare än lågt?

Innehållsförteckning:

 1. Är högt blodsocker farligare än lågt?
 2. Vad är högt och lågt blodsocker?
 3. När är lågt blodsocker farligt?
 4. När är högt blodsocker farligt?
 5. Var går gränsen för lågt blodsocker?
 6. Hur vet man om man har högt blodsocker?
 7. Kan man få diabetes av högt blodtryck?
 8. Vad är normalt blodsocker hos äldre?
 9. Hur högt blodsocker kan man ha efter måltid?
 10. Vad händer om blodsockret är för lågt?
 11. Vilken typ av diabetes är farligast?
 12. Vad ska man äta när man har högt blodsocker?
 13. Vad är normalt blodsocker vid diabetes?
 14. Kan man ha högt eller lågt blodsocker?
 15. Vad är behandling av typ 1-diabetes?
 16. Varför kallas diabetes för sockersjuka?

Är högt blodsocker farligare än lågt?

Insulin, tabletter och fysisk ansträngning sänker det. Mat, läkemedel och motion är alltså de instrument som personer med diabetes har för att påverka sitt blodsocker. Både för höga och för låga nivåer av socker i blodet är obehagliga. Blir blodsockret mycket för högt eller mycket för lågt är det till och med farligt.

Vad är högt och lågt blodsocker?

Eftersom diabetesbehandling syftar till att sänka ett högt blodsocker, kan diabetesläkemedel ibland leda till att blodsockret sjunker för mycket. Det innebär för många en svår balans att hålla ett jämnt blodsocker inom målområdet. När glukosvärdet blir alltför lågt och når under 4,0 mmol/l kallas det hypoglykemi .

När är lågt blodsocker farligt?

En insulinkänning får du när blodsockret sjunker lägre än 3,5-4 mmol/l. Symtomen kan variera, de vanligaste symtomen är: svettning, darrning, hjärtklappning, hungerkänsla, ilska, aggressivitet, trötthet och koncentrationsstörningar.

När är högt blodsocker farligt?

Om blodsockret är högre än 15 mmol/L och man har utvecklat syror (ketoner) i blodet och i urinen är det tecken på akut insulinbrist och risken är mycket stor att man utvecklar ketoacidos med risk för ett diabeteskoma.

Var går gränsen för lågt blodsocker?

För låg blodsockernivå kallas hypoglykemi, består av en blodsockernivå under 4 mmol / l. Hos personer med diabetes orsakas vanligtvis hypoglykemi av en för stor insulindos.

Hur vet man om man har högt blodsocker?

Symtom på högt blodsocker är: trötthet eller utmattning. törst. täta trängningar med stora urinmängder.

Kan man få diabetes av högt blodtryck?

Mer än hälften har högt blodtryck Typ 2 diabetes uppträder ofta tillsammans med kroniskt förhöjt blodtryck (hypertoni) och även med förhöjda blodfetter, övervikt och äggvita i urinen (proteinuri). Dessa tillstånd utgör alla var för sig riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

Vad är normalt blodsocker hos äldre?

Behandling. Hos äldre patienter > 80 år kan ofta värden på HbA1c upp till 60–70 mmol/mol accepteras – motsvarande medelblodsocker om ca 10 mmol/l). Pressa inte sockervärdena alltför mycket med risk för hypoglykemi som ofta innebär större risker hos äldre än yngre.

Hur högt blodsocker kan man ha efter måltid?

på morgonen vid uppstigning och före måltider vanligen 4–6 mmol/l. efter en måltid under 8(–10) mmol/l.

Vad händer om blodsockret är för lågt?

Vid låg blodsockernivå blir det bränslebrist i kroppens olika organ. Det märks genom att du känner dig knäsvag, darrig och får hjärtklappning. Eftersom hjärnan är helt beroende av socker som bränsle får du symtom som påverkar medvetandet och psyket. Du kan bli yr, aggressiv, förvirrad eller omtöcknad.

Vilken typ av diabetes är farligast?

Vid typ 1-diabetes är det höga blodsockervärden (hyperglykemi) över lång tid som leder till många komplikationer och följdsjukdomar. Även låga blodsockervärden (hypoglykemi) kan vara livshotande och leda till kramper, medvetslöshet eller i värsta fall död.

Vad ska man äta när man har högt blodsocker?

Vad är bra att äta?

 • bröd med hela korn.
 • baljväxter, till exempel bönor och linser.
 • pasta, klibbfritt ris, matgryn och bulgur.
 • frukt och grönsaker med lågt GI, som exempelvis äpple, apelsin, päron, broccoli och blomkål.

Vad är normalt blodsocker vid diabetes?

Normalt blodsocker vid diabetes. För de flesta friska individer är normala blodsockernivåer följande: Mellan 4,0 till 5,4 mmol/l (72 till 99 mg/dl) vid fastande. Upp till 7,8 mmol/l (140 mg/dl) 2 timmar efter att ha ätit.

Kan man ha högt eller lågt blodsocker?

Att ha högt eller lågt blodsocker. I det dagliga livet gäller det att balansera det som höjer och det som sänker blodsockret. Målet är att få en låg och jämn nivå. Mat höjer blodsockret. Insulin, tabletter och fysisk ansträngning sänker det. Mat, läkemedel och motion är alltså de instrument som personer med diabetes har för att påverka sitt ...

Vad är behandling av typ 1-diabetes?

Behandling av typ 1-diabetes. Förstora bilden. Det är sällan några problem att ta sina insulininjektioner själv. Behandlingen vid typ 1-diabetes består av att kontrollera blodsockervärdet och att ta insulin.

Varför kallas diabetes för sockersjuka?

Diabetes är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som alla ger för mycket socker i blodet hos den som fått sjukdomen. Tidigare kallades diabetes för sockersjuka eftersom blodsockernivån är förhöjd. Orsaken till att blodsockernivån är för hög skiljer sig åt mellan de olika sjukdomarna: Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat bilda insulin.