:

Är Twitch farligt?

Innehållsförteckning:

 1. Är Twitch farligt?
 2. Hur gammal måste man vara för att få ha Twitch?
 3. Vad krävs för att bli affiliate på Twitch?
 4. Vad krävs för att bli partner på Twitch?
 5. How to become a Twitch affiliate?
 6. How to become a partner on Twitch?
 7. Can affiliates use other streaming platforms to do live streaming?
 8. How do I qualify for the affiliate program?

Är Twitch farligt?

Livestreamar är oförutsägbara, och det är inte ovanligt att det förekommer svordomar på plattformen. Men även om Twitch inte har traditionella föräldrakontroller går det att filtrera innehåll på flera sätt.

Hur gammal måste man vara för att få ha Twitch?

Twitch-tjänsterna får inte användas av personer yngre än 13 år.

Vad krävs för att bli affiliate på Twitch?

Har kvalificerar jag mig som Twitch-affiliate?

 1. Minst 500 minuter streamad tid totalt under de senaste 30 dagarna.
 2. Minst 7 unika streamdagar under de senaste 30 dagarna.
 3. Genomsnittligt 3 eller fler samtidiga tittare under de senaste 30 dagarna.
 4. Minst 50 följare.

Vad krävs för att bli partner på Twitch?

Kriterier för Twitch-partnerskap Klara Vägen till partner-prestationen eller demonstrera ett stort, engagerat antal tittare/följare på andra tjänster. De som klarar Vägen till partner bör kunna uppfylla de kriterier som ingår i prestationen konsekvent i framtiden.

How to become a Twitch affiliate?

Step 1: You will provide basic, general information to be registered into the program. Step 2: Sign the Twitch Affiliate Agreement, agreeing to the terms of the program. Step 3: Provide Amazon your tax information by completing both the Royalty and Service Tax Interviews (TIMS). Step 4: Tell us where to send your payments by completing ...

How to become a partner on Twitch?

Reaching the Partner status is the ultimate goal of every Twitch user who posts new content consistently, but in order to get there, you'll first have to become a Twitch Affiliate. Unlike with regular Twitch accounts, the owners of Affiliate accounts can earn money by gaining more subscribers or from the sales of the games and in-game purchases.

Can affiliates use other streaming platforms to do live streaming?

The exclusivity clause does not otherwise restrict Affiliates from using other streaming platforms to do live streaming.

How do I qualify for the affiliate program?

Stream for 8 hours. Stream on 7 different days. Have an average of 3 viewers. To qualify for the Affiliate Program, you must simultaneously meet all four requirements over a 30-day period. I’m under 18, can I still sign up?