:

Vad händer om blixten slår ner i tåget?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om blixten slår ner i tåget?
  2. Hur ser det ut när en blixt slår ner?
  3. Vad händer om en blixt träffar en sjö?
  4. Hur kan man ta reda på hur långt bort en blixt slår ner?
  5. Är det farligt att ha fönstret öppet när det åskar?

Vad händer om blixten slår ner i tåget?

Att sitta i ett tåg när det åskar är inte farligt. Däremot är det inte säkert att ge sig ut i spåren så länge åskan går. Därför kan det dröja lite innan järnvägstekniker kan börja felsöka efter att blixten slagit ner.

Hur ser det ut när en blixt slår ner?

Blixten är i allmänhet vit eller vit med lite gul ton. Färgen kommer från de upphettade gaserna i luften; syre, kväve och vattenånga. Man har även noterat rödvioletta, blåaktiga eller gröna blixtar, vilket oftast torde bero på avståndet till blixten och skymmande regndroppar, hagel etc.

Vad händer om en blixt träffar en sjö?

Tryckvågor från blixtar utgör en fara för fiskar Fiskar dör bara av själva blixten och den elektriska urladdningen om de befinner sig uppe vid vattenytan när blixten slår ned. Fiskar som simmar nära nedslaget dör eftersom trycket från åskknallen ger dem inre blödningar. Andra fiskar i närheten kan få sämre "hörsel".

Hur kan man ta reda på hur långt bort en blixt slår ner?

Du kan räkna sekunder mellan blixt och åskknall för att bedöma hur långt bort blixten har slagit ner. Tre sekunder mellan blixt och åskknall betyder att blixten har slagit ner en kilometer bort. Risken är troligen över när det har gått 30 minuter sedan den senaste åskknallen/blixten.

Är det farligt att ha fönstret öppet när det åskar?

Stanna inomhus för att undvika att bli träffad av blixten. Stäng alla dörrar och fönster och undvik öppna platser som till exempel balkonger. Är du utomhus så vistas inte på öppna fält, undvik sjöar och andra vattendrag eller under höga föremål som till exempel träd, stolpar och flaggstänger.