:

Hur många trosbekännelser finns det inom kristendomen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många trosbekännelser finns det inom kristendomen?
  2. Vad gör man på nattvarden?
  3. Vad är nattvardsbröd?
  4. Hur är synen på Gud inom kristendomen?
  5. Vad gör man vid en bikt?

Hur många trosbekännelser finns det inom kristendomen?

Trosbekännelsen har tre delar, en om Fadern, en om Sonen och en om den helige Ande.

Vad gör man på nattvarden?

I nattvardsgudstjänsten får den kristne genom brödet och vinet delaktighet i Kristus. Nattvarden är en fortsättning på den sista måltid Jesus åt med sina lärjungar. För de kristna blir därför nattvarden ett möte med den korsfäste och uppståndne Jesus.

Vad är nattvardsbröd?

Under nattvarden tjänst serveras en form av vin eller naturlig druvsaft tillsammans med gemenskap bröd eller oblat. Nattvardsbrödet symboliserar Jesus kropp och vinet hans blod, som ett minne för att han har dött för vår skull. I Sverige äter vi främst oblat vid nattvarden.

Hur är synen på Gud inom kristendomen?

Inom kristendomen dyrkar man en enda gud, en gud som skapar världen. Gud är en men samtidigt också Fader, Son och Ande. Det kallas att Gud är ”treenig”.

Vad gör man vid en bikt?

Bikten är ett samtal där man tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det man vill be om förlåtelse för.

  1. Hur går det till? Under samtalet får du ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv. ...
  2. Prästen har tystnadsplikt. ...
  3. Vill du bikta dig? ...
  4. Bikten har alltid funnits i kyrkan.