:

Vad är en parallell linje?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en parallell linje?
  2. Hur räknar man ut skärningspunkt?
  3. Vad kallas skärningspunkt?
  4. Hur vet man om en punkt ligger på en linje?
  5. Vad betyder det att vara frimodig?

Vad är en parallell linje?

Två linjer är parallella om de har samma lutning. För linjer skrivna på k-form innebär det att deras k-värden, k1 och k2, är samma. I figuren kan man se att parallella linjer aldrig skär varandra. Parallella linjer har inte samma m-värde eftersom de då är identiska och har oändligt många skärningspunkter.

Hur räknar man ut skärningspunkt?

När graferna till y = f(x) och y = g(x) skär varandra, så har båda graferna exakt samma x- och y-värden. Alltså kan vi hitta skärningspunkten eller punkterna genom att lösa ekvationen f(x) = g(x). Lösningen till denna ekvation ger oss x-värdet(ena) på skärningspunkten(erna).

Vad kallas skärningspunkt?

Man kan tolka lösningen av ett linjärt ekvationssystem som den punkt i ett koordinatsystem där de ingående ekvationernas linjer skär varandra. Denna punkt kallas för en skärningspunkt. Ett linjärt ekvationssystem kan lösas grafiskt antingen för hand eller med hjälp av en grafritande räknare.

Hur vet man om en punkt ligger på en linje?

Att ta reda på om punkter ligger på en rät linje Dvs du behöver känna till punktens x-värde och dess y-värde. För att sedan avgöra om punkten liggerlinjen så sätts koordinaterna in i räta linjens ekvation. Om då vänsterledet är lika med högerledet så gäller att punkterna liggerlinjen.

Vad betyder det att vara frimodig?

frimodig i ordbok från 1870 Betydelse: Är den, som fritt och utan fruktan yttrar sina tankar och följer sin öfvertygelse.