:

Har Turkiet stängt gränserna?

Innehållsförteckning:

  1. Har Turkiet stängt gränserna?
  2. När gick Turkiet med i EU?
  3. Vad är det för klimat i Turkiet?
  4. Hur kallt är det i Turkiet på vintern?
  5. Hur många grader är det i Turkiet i oktober?

Har Turkiet stängt gränserna?

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD fortsatt från alla resor till Turkiets närområde mot Syrien och Irak, upp till ett avstånd om 10 kilometer från den syriska respektive den irakiska gränsen.

När gick Turkiet med i EU?

Turkiet fick status som kandidatland efter Europeiska rådets möte i Helsingfors i december 1999. Vid mötet den 16–17 december 2004 beslutade Europeiska rådet att Turkiet i tillräckligt hög grad uppfyllde kriterierna för att inleda anslutningsförhandlingar.

Vad är det för klimat i Turkiet?

Det är stora skillnader i klimat mellan olika delar av Turkiet. Längs kusterna i väster och söder råder medelhavsklimat med varma, torra somrar och milda, regnrika vintrar. I inlandet är klimatet kontinentalt med heta, torra somrar och kalla, soliga vintrar.

Hur kallt är det i Turkiet på vintern?

Under vintern och förvåren är vädret mera ostadigt och svalt, ibland med mulet och regn flera dagar i följd, men tidvis också solperioder. Någon gång kan kall vinterluft även nå södra kusten och ge temperaturer under 10 grader, nattetid under noll. Turkiet har ett mycket soligt klimat.

Hur många grader är det i Turkiet i oktober?

Turkiet fortsätter att vara en populär destination även på hösten, då man går in i en lugnare semesterperiod. Oktober är sista sköna månaden för året med omkring 24 grader, sedan börjar resorna gå på nytt i april igen.