:

När blir en släpvagn Besiktningsbefriad?

Innehållsförteckning:

 1. När blir en släpvagn Besiktningsbefriad?
 2. När blir en släpvagn skattebefriad?
 3. Måste man registrera släpvagn?
 4. Vad händer om man kör släp utan be?
 5. Vad gäller för obromsat släp?
 6. Vilka påhängsvagnar är skattebefriade?
 7. Vad är bruttovikt på släpvagn?
 8. Får man köra Obesiktigad släpvagn?
 9. Hur tungt släp får man dra med be kort?
 10. Hur svårt är det att ta be kort?
 11. Vad betyder Euroklassning 5?
 12. Vilka bilar är skattefria?
 13. Får man köra 80 med Obromsat släp?

När blir en släpvagn Besiktningsbefriad?

Den infördes nya besiktningsregler. Det innebär att fordon som är 50 år eller äldre kan befrias från besiktning. En förutsättning för att bli befriad från besiktning är att fordonet har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom de senaste 2 föregående kalenderåren för att undantaget ska börja gälla.

När blir en släpvagn skattebefriad?

Släpvagnar som har en skattevikt av högst 750 kg är inte skattepliktiga (2 kap. 2 § VSL). Påhängsvagnar som har en skattevikt över 3 ton är inte skattepliktiga om de dras uteslutande av bilar som kan drivas med dieselolja eller av s.k. terminaltraktorer (2 kap. 2 § VSL).

Måste man registrera släpvagn?

Obromsad släpvagn Bilar utan EEG godkännande, dvs. bilar tillverkade t.o.m. 1996 får dra en obromsad släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg. Bilar med EEG godkännande, dvs bilar tillverkade från 1996 får dra en obromsad släpvagn på högst den släpvagnsvikt som anges i bilens registreringsbevis sid 2 vid T51B.

Vad händer om man kör släp utan be?

– Om du kör tungt släp och inte har rätt behörighet för det så blir det olovlig körning. Då blir det dagsböter som fastställs av åklagare, säger Göran Bolinder, chef på trafikpolisen i Stockholm.

Vad gäller för obromsat släp?

Vad är högst tillåtna hastighet med obromsad släpvagn? 40 km/tim är högsta tillåtna hastighet med en obromsad släpvagn, vars totalvikt (eller tjänstevikt om vagnen inte är lastad) överstiger halva dragfordonets tjänstevikt.

Vilka påhängsvagnar är skattebefriade?

Släpvagnar som har en skattevikt av högst 750 kg är inte skattepliktiga (2 kap. 2 § VSL). Påhängsvagnar som har en skattevikt över 3 ton är inte skattepliktiga om de dras uteslutande av bilar som kan drivas med dieselolja eller av s.k. terminaltraktorer (2 kap. 2 § VSL).

Vad är bruttovikt på släpvagn?

Bruttovikten är tjänstevikten tillsammans med lasten vid det aktuella tillfället.

Får man köra Obesiktigad släpvagn?

Är släpet inte besiktat inom den angivna tiden är det lika med körförbud. Spelar ingen roll att förra besiktningen var ok. Körförbud = böter.

Hur tungt släp får man dra med be kort?

BE-behörigheten har inte någon begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikter. Dock får inte släpets eller släpens sammanlagda totalvikt vara över 3 500 kg. Oavsett vilken behörighet du har finns det begränsningar som avgör vilken fordonskombination du får köra.

Hur svårt är det att ta be kort?

Har man en stor bil slår man snabbt i taket för tillåtet totalvikt (3500kg just nu, framöver 4250kg) och då är det än mer praktiskt med E. Har man en lite tyngre bil kan det nog bli problem med lite större husvagnar, som någon nämde tidigare så underlättar det med BE-kort om man håller på med hästar.

Vad betyder Euroklassning 5?

Miljözoner finns därför redan idag i åtta kommuner. Dagens miljözoner innebär att fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 köra i zonen. I den andra miljözonen ställs krav på personbilar.

Vilka bilar är skattefria?

Fordon som inte är skattepliktiga Följande fordon är inte fordonsskattepliktiga: motorcyklar, bussar, lastbilar och personbilar som är 30 år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik (åldern beräknas som skillnaden mellan fordonsåret* och innevarande kalenderår)

Får man köra 80 med Obromsat släp?

Du får köra högst 40 km/tim med obromsad släp- eller husvagn, eller högst 80 km/tim med bromsad släp- eller husvagn eller obromsad släp- eller husvagn under vissa omständigheter.