:

Vilka är de vanligaste trädslagen i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka är de vanligaste trädslagen i Sverige?
 2. Vilka träslag finns det?
 3. Vad är gjort av träd?
 4. Varför tappar träden sina blad på hösten?
 5. Vad består kärnved av?
 6. Vad består av ved?

Vilka är de vanligaste trädslagen i Sverige?

Skogsträd

 • Gran. Granen (Picea abies) är vårt vanligaste träd fastän den etablerade sig i landet i sen tid. ...
 • Tall. Tallen (Pinus sylvestris)var ett av de träd som invandrade medan landisen fortfarande täckte stora delar av Sverige. ...
 • Björk. ...
 • Ek. ...
 • Bok. ...
 • Skogslönnen. ...
 • Asp. ...
 • Rönn.

Vilka träslag finns det?

Här listar vi några av de vanligaste träslagen i Sverige och vad du ska tänka på när du behandlar dem.

 • Furu. Tack vare tallens utbredning i Sverige och furans användbarhet är furun vanligt förekommande i såväl inredning och möbelvirke, som båtvirke och byggnadsvirke. ...
 • Gran. ...
 • Ek. ...
 • Ask. ...
 • Björk. ...
 • Lärk.

Vad är gjort av träd?

Av all skog som skördas i Sverige i dag används merparten till att producera trävaror, papper, kartong och bioenergi. En mindre del används till textil, kemikalier och kompositmaterial.

Varför tappar träden sina blad på hösten?

Varför skiftar löven färg och sedan faller av träden? Vintern är en torr säsong så snart allt vatten i marken är fruset och oåtkomligt. Å för att träden ska klara av torkan tappar de sina löv. I vanliga fall, då det är varmare, kan trädet suga upp vatten ur marken och lövet bereda näring genom fotosyntesen.

Vad består kärnved av?

ved som i det levande trädet består uteslutande av döda celler. Kärnved uppträder vanligen i stammens centrala del och har i vissa trädslag mörkare kulör än den omgivande splinten och har vanligen särskilda ämnen inlagrade, t.

Vad består av ved?

Ved – eller det vi kallar trä – är kemiskt uppbyggt av cellulosa, hemicellulosa, lignin samt små mängder av s.k. extraktivämnen samt mineralämnen.